Psie plemeno:

Kaukazský ovčiak

Klub zastrešujúci toto plemeno:

O plemene

Kaukazský ovčiak EURIKA iz Ruskogo Izvora

Mount chán

EURIKA iz Ruskogo Izvora
Kaukazský ovčiak CÉZAR Kazan Šerhán

Mount chán

CÉZAR Kazan Šerhán
Kaukazský ovčiak AJŠA pod Poľanou

Mount chán

AJŠA pod Poľanou
Kaukazský ovčiak JUS Elbrus-Chán

Mount chán

JUS Elbrus-Chán
Originálny názov plemena: 
Kavkazskaja Ovtcharka
Krajina pôvodu/Patronát: 
Rusko
Povahové vlastnosti: 
 • odvážny
 • samostatný
 • voči cudzím ľuďom nedôverčivý
Použitie plemena: 
 • spoločník
 • strážny pes
Veľkosť psa: 
 • veľký
Výška plemena: 
pes sučka
Výška v kohútiku (cm)minimálne 65minimálne 62
Hmotnosť plemena (kg): 
45 - 75
Osrstenie: 
 • dlhosrstý
 • krátkosrstý
Farebné varianty: 
 • ale aj škvrnitá a bodkovaná
 • biela
 • hrdzavá
 • pásikavá
 • rôzna sivá
 • slamovožltá
 • zemitá
Výchova a výcvik: 

Kaukazský ovčiak sa v minulosti používal na ochranu dobytka pred štvornohými ale aj dvojnohými škodcami.
Toto plemeno má silný obranársky pud. Je odolné a silné a nedôverčivé voči cudzím ľuďom. Dlhá srsť kaukazského ovčiaka si vyžaduje príležitostnú opateru.
Potrebuje skúseného chovateľa, ktorý si je istý sám sebou a dôsledný výcvik. Kaukazský ovčiak chráni všetko, čo patrí k rodine, preto treba byť opatrný pri hre detí s kamarátmi. Voči ostatným psom môže byť dominantný. Potrebuje dostatok pohybu, najlepšie mu svedčí priestorné okolie okolo domu, je zvyknutý na nepriazeň počasia.

Chovateľské stanice plemena Kaukazský ovčiak

Chovateľské stanice psov:
Na prezeranie tejto mapy je potrebný javascript.

Psy v chovateľských staniciach plemena Kaukazský ovčiak

Profily psov plemena Kaukazský ovčiak

Štandard plemena

328 Kaukazský ovčiak

Celkový vzhľad: sú to viac ako stredne veľké, až veľké psy s mohutnou až hrubou stavbou, od prírody ostré a voči cudzím nedôverčivé. Táto zvláštnosť a navyše vytrvalosť, nenáročnosť a schopnosť prispôsobiť sa najrozličnejším nárokom počasia umožňujú chovať kaukazské ovčiaky takmer vo všetkých klimatických podmienkach bývalého Sovietskeho zväzu. Najviac rozšírené sú kaukazské ovčiaky v Gruzínsku, Arménsku, Azerbajdžane a v autonómnych republikách Kabardinsko-

 • balkárskych, v Dagestane a Kalmukii, ďaleko v stepných oblastiach severného Kaukazu a v Astracháne.

V Transkaukazskej oblasti sú psy väčšinou mohutnejšie, v stepných oblastiach naproti tomu ľahšie, vysokonohejšie a často dokonca krátkosrsté. Celkový vzhľad: mohutný až hrubý vzhľad, s mohutnými kosťami a silným svalstvom. Koža je hrubá, ale pružná. Nedostatky: trochu ľahká stavba alebo pórovité kosti. Chyby: príliš ľahká alebo uvoľnená telesná stavba. Index kostí: (t.j. výška v kohútiku delená obvodom záprstia) pre psy 21–22, pre sučky 20–22. Index formátu: 102:108. Nedostatky: malé odchýlky od uvedeného indexu. Chyby: veľké odchýlky od uvedeného formátu.

Výška v kohútiku: psy nesmú mať pod 65 cm, sučky pod 62 cm. Chyby: výška pod 65 cm psy, pod 62 cm sučky. Správanie: silný, vyrovnaný, pokojný typ povahy s dobre vyvinutou obrannou reakciou, ktorá sa aktívne prejavuje. Ostrosť a nedôverčivosť voči neznámym sú typickou črtou. Nedostatky: malátnosť, dôverčivosť voči neznámym. Chyby: bojazlivosť, výrazná flegmatickosť, nedostatok ostrosti. Pohlavný výraz: dobre vyznačený. Psy sú väčšie a mohutnejšie. Sučky sú menšie a majú ľahšiu stavbu. Nedostatky: malé odchýlky pohlavného bimorfizmu, sučky samčieho typu. Chyby: veľké odchýlky pohlavného bimorfizmu, psy v type sučky, kryptorchizmus.

Osrstenie: hladké, hrubé, so silne vyvinutou podsadou. Na hlave a predných stranách končatín je srsť kratšia a pevne prilieha. Osrstenie sa delí na tri typy:

 1. Dlhosrsté s predĺženou podsadou: dlhá srsť tvorí na krku hrivu, na zadných stranách končatín silné zástavy a dobre vyvinuté nohavice zozadu na stehnách. Dlhá srsť pokrýva zo všetkých strán chvost, takže vyzerá hrubý a huňatý.
 2. Krátkosrsté s hustou, pomerne dlhou srsťou, bez hrivy, zástav, nohavíc a huňatého chvosta.
 3. Prechodný variant – predĺžená srsť, ale bez hrivy, zástav, nohavíc a huňatého chvosta.

Chyby: mäkká, zvlnená srsť bez podsady. Farba: rôzna sivá, rozličné odtiene napr. hrdzavé, slamovožlté, biele, zemité, pásikavé, ale aj škvrnité a bodkované. Chyby: čierne, čierno škvrnité a hnedé odtiene v rôznych kombináciách.

Hlava: silná, so širokou lebkou a silne vyvinutými lícnymi kosťami. Široké ploché čelo, ktoré je rozdelené miernou brázdou. Prechod medzi medzi temenom a papuľou je málo výrazný. Papuľa je kratšia ako temeno, nepatrne sa zužuje, so silnými, ale uzavretými suchými pyskami. Ňucháč je silný, široký a čierny. Biele a svetlopšeničné jedince môžu mať hnedý ňucháč. Nedostatky: nedostatočne široká a mohutná hlava. Priveľmi klenuté, príliš prudko alebo plocho do papule prechádzajúce temeno. Krátka alebo podlhovastá papuľa, nejasne ohraničené, previsnuté pysky. Chyby: ľahká úzka hlava so špicatou papuľou, ktorá nie je v súlade so stavbou. Zdvihnutý ňucháč. Uši: ovisnuté, vysoko nasadené, vždy krátko okupírované. Nedostatky: nízko nasadené alebo nekupírované uši. Oči: tmavé, stredne veľké, oválneho tvaru, hlboko umiestnené. Nedostatky: svetlé oči, mierne povolené spodné viečka, zákal. Chyby: rôzna farba očí, ovisnuté viečka, ktoré čiastočne odhaľujú žmurku. Chrup: biele, veľké, dobre vyvinuté zuby takmer priliehajú na seba. Rezáky sú umiestnené v jednej línii. Nožnicový zhryz. Nedostatky: opotrebovanie zubov neprimerané veku, polámané zuby, ktoré ale nebránia posúdeniu správneho zhryzu. Chýbanie nie viac ako jedného P1 alebo P2. Mierne zožltnuté zuby. Chyby: malé, riedke, nevyvinuté zuby. Rezáky, ktoré nie sú umiestnené v jednej línii. Chýbanie jedného alebo viacerých rezákov alebo očných zubov. Chýbajúci jeden alebo viac P3, P4 alebo M. Zuby so silne poškodenou sklovinou. Krk: Veľmi mohutný a krátky. Nie je vysoko nesený, asi v uhle 30 až 40° k chrbtovej línii. Nedostatky: dlhý a príliš slabý krk.

Hrudník: je široký, hlboký, mierne klenutý. Spodná línia sa nachádza vo výške lakťov alebo o niečo hlbšie. Nedostatky: trochu plochší hrudník, ktorého spodná línia nedosahuje po lakte. Chyby: plochý, úzky, nedostatočne vyvinutý hrudník. Brucho: je primerane vtiahnuté. Nedostatky: príliš vtiahnuté alebo ovisnuté brucho. Kohútik: veľmi široký, svalnatý, výrazne odsadený od chrbta. Nedostatky: slabo vyvinutý kohútik, ktorý nevyčnieva nad chrbát. Chrbát: je veľmi široký, rovný a svalnatý. Nedostatky: mäkký, klenutý alebo úzky chrbát. Chyby: príliš voľný alebo klenutý chrbát. Kríže: krátke, široké, mierne zaoblené. Nedostatky: predĺžené, rovné alebo príliš zaoblené kríže. Chyby: úzke, krátke alebo zrazené kríže.

Chvost: vysoko nasadený, takmer ovisnutý, dosahuje po päty, môže byť skrútený alebo mať tvar kosáka. Kupírovaný chvost je prípustný.

Predné končatiny: pri pohľade spredu sú postavené rovno a navzájom paralelné. Uhol medzi lopatkou a ramenom je asi 100°. Ramená sú rovné, masívne a stredne dlhé. Predlaktia sú rovné, mohutné, primerane dlhé. Nadprstia sú krátke, mohutné, zvislo postavené a iba mierne poddajné. Dĺžka predných končatín po lakte je asi polovica výšky v kohútiku. Index vysokonohosti je 50:54. Nedostatky: malé odchýlky v uhle ramena a lopatky, trochu kratšie alebo dlhšie ramená, mierne vytočené lakte, labky v pohybe mierne vytočené, príliš šikmé nadprstia. Chyby: rovné alebo špicaté lopatky, krivé alebo úzke ramená, veľmi vytočené lakte, veľmi slabé nadprstia, veľmi vytočené labky v pohybe, zakrivenie jednej alebo oboch predných končatín. Zadné končatiny: pri pohľade zozadu rovno a paralelne postavené, pri pohľade zboku trochu vystreté kolená, krátke predkolenia, silné päty, ktoré sú široké a trochu vystreté. Podpätia mohutné a zvislo postavené. V postoji nie sú zadné končatiny natiahnuté dozadu. Zvislica vychádzajúca zo sedacích hrbolcov má prebiehať stredom päty a podpätia. Nedostatky: pri pohľade zozadu nie celkom paralelné končatiny, to značí mierne kravský alebo súdkovitý postoj. Príliš široký alebo úzky postoj. Príliš plochý alebo prestavaný zadok. Chyby: veľké odchýlky od paralely. Celkom rovný zadok, šabľovité končatiny, príliš prestavaný (vysoký) zadok. Labky: predné aj zadné sú veľké, oválne, klenuté, s dobre zovretými prstami. Nedostatky: mäkké alebo podlhovasté labky, vlčie pazúriky. Chyby: roztiahnuté prsty alebo ploché labky. Pohyb: voľný, zvyčajne rovnomerný pokojný krok. Typickým pohybom je krátky klus, ktorý pri zrýchlení prechádza do trochu ťažkopádneho cvalu. Končatiny sa pri pohybe musia pohybovať v jednej línii a paralelne, pričom predné končatiny sa väčšmi približujú k stredovej línii. Kĺby predných a zadných končatín sa mierne vystierajú. Chrbát a kríže pružne pérujú. Kohútik a kríže majú byť pri pohybe v jednej línii. Nedostatky: odchýlky od normálneho pohybu (vytáčanie a vtáčanie končatín). Nedostatočne sa vystierajúce kĺby. Nepružný pohyb chrbta a krížov. Pri kluse zdvihnuté kríže. Knísanie krížov. Chyby: zviazaný ťažkopádny pohyb, pri kluse v pomere ku kohútiku príliš vysoké kríže. Prudké stúpanie a klesanie krížov pri kluse. Mimochod. Vylučujúce chyby: každá odchýlka od jedine prípustného nožnicového zhryzu, jednostranný alebo obojstranný kryptorchizmus. Nedostatočne vyvinuté semenníky. Čierna alebo hnedá farba. Chýbanie jedného očného zuba, rezáka, P3, P4 alebo molára.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.