Názov sústavy:

Pohlavná sústava psa

Pohlavná sústava psa
Latinský názov: 
Apparatus genitalis

Pohlavná sústava slúži psom k rozmnožovaniu - avšak nie pre zachovanie jedinca, ale celého druhu. Hlavnou úlohou sústavy je produkcia pohlavných buniek (vajíčka a spermie), po párení ich vzájomné splynutie, po ktorom riadi vývin plodu v tele matky.
Pohlavná sústava v sebe zahŕňa pohlavnú sústavu samcov - psov aj samíc - súk.
Činnosť pohlavnej sústavy riadia pohlavné hormóny, ktoré podmieňujú nielen pohlavný cyklus, ale aj pohlavné prejavy a rozdielne sekundárne pohlavné znaky oboch pohlaví.

Autor článku: 
MVDr. Hedmegová Martina
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – odbor všeobecné veterinárske lekárstvo
Zoznam použitej literatúry:

Zoznam použitej literatúry je k dispozícii u autora článku.