Názov sústavy:

Srdcovocievna sústava psa a krv

Srdcovocievna sústava psa a krv
Latinský názov: 
Systema cardiovasculare et sanguis

Kardiovaskulárny systém u psa, alias srdcovo cievna sústava, je sústava dutých orgánov pozostávajúca zo srdca a ciev, čo sú rúrovité rozkonárené zložito organizované štruktúry rôzneho priemeru. Sú zodpovedné za prúdenie krvi v tele.

Úlohou kardiovaskulárneho systému je udržiavať prietok krvi v tkanivách, umožňujúc tak vykonávať ich činnosť, vďaka výmene plynov, zásobovaniu živinami, odstraňovaniu splodín látkovej výmeny a rozvozu doležitých látok – mediátorov, ako napr. hormónov z rôznych častí tela na miesto určenia.

Autor článku: 
  • Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach (r. 2003)
Zoznam použitej literatúry:

Zoznam použitej literatúry je k dispozícii u autora článku.