Článok:

Krytie psov - poznatky z praxe

Krytie leonbergrov
Typ článku: 
 • Iné

Pokúsim sa rozprúdiť diskusiu alebo akési odovzdávanie skúseností. Ako prvú tému som si zvolila krytie psa. V roku 1993 som si obstarala prvého leonbergra a osud bol ku mne láskavý. Z môjho drobca sa stal plemenník. Počas svojho života síce mnoho neviest nemal, napriek tomu sa pokúsim popísať svoje skúseností, pretože opäť vlastním mladého plemenníka.

Ako krytie psov prebieha

Počas mojich prvých skúseností s krytím (pred 10 rokmi) sa metóda kontroly hladiny progesterónu u suky (na určenie optimálneho dňa krytia) bežne nepoužívala. Krylo sa na základe schopností majiteľa suky určiť na základe farby výtoku a správania feny ten najvhodnejší deň. Môj pes, ktorý strávil celý svoj život po boku suky, na háravú fenu naskakoval iba počas doby začiatku ovulácie. Tie 3 - 4 dni sme mali doma peklo a mali sme čo robiť, aby sme našich dvoch zamilovaných ustrážili.
Podobne sa choval aj keď prišla suka na krytie. V nesprávne dni sa s fenkou hral, olizoval ju, ale aktivita nebola stopercentná, tá sa zmenila až v správny deň. Po absolvovaní jedného úspešného krytia a odchove šteniat so skúsenou fenou došiel majiteľ na prvé krytie svojej trojročnej sučky. Podľa jeho odhadu v správny 10 deň. Keďže náš pes nereagoval, vrátil sa 13 deň, opäť bezvýsledne, 16 deň malá aktivita a na 18 deň perfektné krytie, vo vrhu 9 šteniatok. Prišla majiteľka skúsenej suky (po dvoch vrhoch), podľa jej odhadu v správny 11 deň, pes nebol aktívny, dokonca ani na druhý deň. Nechcela som nič zanedbať a poslala som ju za ďalším psom podľa krycieho listu, ktorý ju dvakrát úspešne nakryl. O dva dni volala, že sa to opäť nepodarilo, či by mohla dôjsť. Keď prišla, nakryli sme takmer medzi dverami a bolo 11 šteniatok.

Informácie o hladine progesterónu a určení optimálneho dňa krytia

Určite viacerí chovatelia poznajú knihu od MVDr Zděnka Procházky - Chov psů. Pre nich tieto informácie nebudú ničím novým. Napriek tomu by som sa rada zmienila o určení optimálneho dňa krytia. Stále častejšie sa u súk vyskytuje menej typický priebeh ruje a v mnohých prípadoch sú vonkajšie príznaky hárania tak nevýrazné, že priemerný chovateľ nedokáže odhadnúť optimálny deň krytia. Preto určenie správneho dňa za pomoci laboratórnych vyšetrení je veľmi dôležité. Používajú sa tri navzájom doplňujúce metódy: gynekologické, cytologické a stanovenie hladiny progesterónu v krvi, ktoré sa všeobecne považuje za najpresnejšie.

Pre stanovenie hladiny progesterónu sa odoberá vzorka venóznej krvi a výsledok sa určuje v rôznych jednotkách, uvádzam ng/ml. Údaje sú uvedené na základe hodnôt používaných Veterinárnou klinikou Labvet v Prahe.

Progesterón Doporučený termín krytia
pod 2 ng/ml nutné opakované vyšetrenie za 3 – 5 dní
2 - 3 ng/ml opakované vyšetrenie alebo krytie za 3 – 4 dni
3,1 – 4,5 ng/ml kryť za 2 - 3 dni
4,6 – 8 ng/ml kryť za 1 - 2 dni
8,1 – 16 ng/ml kryť ihneď

Moja sučka Annie bola 2 x krytá v zahraničí, jej dcéra Bessy tiež a teraz sa opäť chystáme za ženíchom. Neriskovala by som niekoľko stovák kilometrov bez toho, aby suka nemala zistenú koncentráciu progesterónu v krvi. Vyšetrenia (gynekologické, cytologické a určenie hladiny progesterónu) boli finančne dostupné a suky boli úspešne nakryté.
Koncentráciu progesterónu v krvi považujem v dnešnej dobe za najviac vyhovujúcu, ale so vzorkou krvi sa musí zaobchádzať na základe určitých pravidiel, ináč môžu byť výsledky skreslené.
Suka, ktorá je krytá v ideálne dni je vo väčšine prípadov ochotná. Odpadá tak často krát násilná manipulácia zo strany chovateľa, ktorý sa snaží suku brániacu sa krytiu fixovať. Naopak, pes sa k suke dostáva v dobe, keď je pre neho príťažlivá, chovatelia do spojenia nemusia zasahovať (iba pridržať a otočiť) a priebeh krytia je prirodzený.

Technické problémy pri krytí, s ktorými som sa u leonbergrov stretla

Môj prvý pes nebol najvyšší a s väčšou sučkou sa občas vyskytovali technické problémy, ktoré sme riešili napríklad postavením suky z kopca. Nevadila mu akákoľvek manipulácia s ním, napriek tomu sa stalo, že ak suka nespolupracovala, krytie sa nevydarilo. S odstupom 10 rokov nakrývame s novým psom, ktorý je dosť vysoký. S výškou teda problémy nie sú, ale manipulácia s ním je možná len v medziach jeho normy - čo sám dovolí. Podotýkam, že suku si dokáže podržať a nasmerovať sám, suka musí spolupracovať a byť pripravená na krytie. Krytie sa väčšinou úspešne podarí a spojenie trvá okolo 15 - 20 minút.

Moje odporúčania ku krytiu:

 • Zamilovaný pár nechajme sa pohrať niekoľko minút (10 - 15) tak, aby sa pes príliš neunavil a pri tej príležitosti preveríme, či nie je suka agresívna a ako si psa púšťa k telu.
 • Keď je všetko v poriadku, necháme ich a sledujeme ako sa darí akt párenia. Ak suka stojí a nastavuje vulvu, pes sa väčšinou sám "trafi" a začne s frikčnými pohybmi. V kľude podídeme bližšie a pár podržíme.
 • Ak je suka agresívnejšia (niektorým psom to vadí), necháme majiteľa sučky, aby jej podržal hlavu a psa necháme pracovať. Musíme dávať pozor, aby neuhýbala, pretože prvé napichnutie vulvy býva pre suku bolestivé.
 • Je prirodzené, že sučka svojim agresívným správaním testuje dominanciu psa, aby pe svoje budúce potomstvo zaistila dobrý genetický potenciál alfa samca.
 • U dlhostrstých plemien je vhodné ostrihať okolie vulvy (aby nedošlo k poraneniu penisu). Takisto je vhodné potrieť vchod pošvy gelom.
 • Ak napriek všetkým opatreniam sa spojenie nedarí, po určitom čase necháme pár oddýchnuť (každého zvlášť). Po chvíli to skúsime znova, psovi pomáhame veľmi citlivo. Neťaháme ho vzadu za chlpy, jemne pridržujeme pri kopulačných pohyboch, neťaháme ho za penis ani mu ho nechytáme ale snažíme sa nasmerovať vulvu správnym smerom. Nie sme nervózni, zbytočne nerozprávame a zvieratá neokrikujeme.
 • V prípade že problém pokračuje, dominantnejšiu suku vodíme pred psom a pes väčšinou naskakuje, zastavíme sa, fenu podržíme pod bruchom a psa jemne pristrčíme. Všetky suky majú tendenciu si sadať keď napichnutie vulvy trvá pridlho.
 • Keď dôjde ku spojeniu, prehodíme zadnú nohu psa cez chrbát suky a pár držíme pri sebe dovtedy, kým spojenie trvá. Pri zväčšení penisu v pošve dochádza k podtlaku a maternica nasáva spermie.
 • Po akte suku strážime aby sa minimálne 30 minút nevymočila. Odporúča sa dať jej napiť a odložiť ju niekde pri nás, alebo do auta, aby bola v kľude.
 • Stáva sa, že ku zviazaniu nedôjde, alebo je veľmi krátke. V takomto prípade vraj pomôže sučku opatrne nadvihnúť za zadné nohy a chvíľu podržať, aby maternica nasala spermie, pokiaľ sa tam nachádzajú.
 • Veľkostne nevyrovnaný pár odporúčam postaviť z kopca, alebo do kopca, suku pod bruchom pridržať zloženou dekou...
 • Musíme sa zmieniť aj o tom, že pár si jednoducho do oka nepadne a nech sa snažíme ako chceme, akt párenia sa neuskutoční.

Musím sa však priznať, že nie som zástancom znásilňovania, či nakrývania za každú cenu, hlavne aby boli šteniatka. Osobne si myslím, že plánovanie krytia musí byť premyslené a vždy mám vybraných 2 psov a keď to niekde naozaj ale naozaj nejde, navštívime so sukou druhého. Plemenníkov si dlho vyberám a vždy zvažujem klady psa voči nedostatkom mojej feny a snažím sa, aby nedostatky oboch neboli duplicitné.

Na záver

V stručnosti som sa snažila popísať moje skúsenosti z praxe ohľadom krytia psov. Bola by som rada, keby aj Vy ostatní, čo máte s krytím oveľa viac skúseností ako ja napísali a o svoje rady sa podelili. Pokiaľ má niekto úplne iný názor, prijímam akúkoľvek oponentúru či kritiku. Je jasné, že nakrývanie u každého plemenníka je iné a nedá sa riadiť univerzálnym návodom, všetko je potrebné posúdiť individuálne.

Prajem všetkým majiteľom súk a plemenníkov, aby čas strávený pri akte krytia bol vždy korunovaný úspechom a radosťou z nádherných šteniatok.

Drahomíra Mráčková,
chovateľská stanica ENSSON BOHEMIA