psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Najbežnejšie ochorenia psov

Autor článku: 

Vo veterinárnej praxi sa pomerne často sa stretávame s prípadmi, keď majitelia psov štvornohým miláčikom individuálne naordinujú liečbu,  pričom používajú humánne lieky alebo nadmerné dávky liečív. Oba prípady môžu byť pre psy toxické.

Ďalším bežným javom je aj svojvoľné skrátenie alebo predĺženie liečby naordinovanej veterinárnym lekárom. Ak klinické príznaky ochorenia vymiznú, to ešte neznamená, že pes je vyliečený a naopak, predĺženie liečby v niektorých prípadoch môže poškodiť zdravie zvieraťa.

Na vznik ochorení v neposlednom rade vplýva aj nezodpovedný prístup majiteľov k predchádzaniu vzniku ochorení – k prevencii.  

Z týchto dôvodov sme sa rozhodli pripraviť prehľad najbežnejších ochorení, s ktorými sa ako veterinárni lekári stretávame v praxi. V žiadnom prípade nie je cieľom suplovanie veterinárneho lekára, či poskytnutie návodu ako vyliečiť psa, ale skôr poskytnúť ucelený prehľad najbežnejších psích ochorení so zameraním na ich prevenciu.

Pre jednoduchšiu orientáciu je táto séria ochorení rozdelená podľa orgánových sústav popísaných v anatómii psa.