psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Postup pri registrácii a pridávaní objektov

Registrácia

Registrácia je základnou podmienkou pridávania objektov, komentárov a príspevkov do fóra. Po vyplnení povinných údajov je novému používateľovi odoslaný mail na ním zadanú mailovú adresu. Až po potvrdení tohto inicializačného mailu je registrácia kompletná a používateľ môže po prihlásení pridávať a spravovať objekty. Môže sa stať, že Váš mailový klient potvrdzovací mail vyhodnotí ako spam a uloží ho do nevyžiadanej pošty. Preto ak Vám mail nepríde do 5 minút od registrácie, prekontrolujte priečinok nevyžiadanej pošty, či sa nenachádza v ňom.Registrácia a pridávanie objektov sú samozrejme bezplatné.

Pridávanie objektov

Pridávanie objektov, komentárov a príspevkov do fóra je bezplatné a sprístupnené až po prihlásení. Pridávanie objektov je možné prostredníctvom horného menu Pridaj /Inzerciu psov, Inzerciu služieb, Článok/. Pridávanie objektov je štrukturované v závislosti od hlavného menu a umožňuje pridanie profilu psa; chovateľskej stanice, klubu chovateľov, útulku, veterinára, cvičiska, psieho salónu, hotela pre psov, dogfriendly podniku, webshopu , kamenného obchodu; nájdeného psíka, strateného psíka, psíka na darovanie; výstavy alebo podujatia so psami a článku. Kvôli zjednodušenému spravovaniu objektov sa zoznam vytvorených objektov nachádza ako príloha pri účte používateľa v bloku Objekty používateľa. Účet je prístupný prostredníctvom odkazu Môj účet v hornom menu po prihlásení. Všetky objekty súvisiace s plemenom - profil psa, profil psa v chovateľskej stanici, chovateľská stanica, vrh v chovateľskej stanici, klub chovateľov, našiel sa..., stratil sa..., darujem psíka a článok o plemene sa zobrazia aj v príslušných blokoch daného plemena, viď napríklad plemeno Saluki.

1. Profil psa

Profil psa je určený pre používateľov ktorí vlastnia psa bez preukazu pôvodu, alebo pre používateľov ktorí síce vlastnia psa s preukazom pôvodu, ale nevlastnia chovateľskú stanicu. Zoznam všetkých profilov psov sa nachádza v menu Profily psov. Profil psa okrem vyplnenia údajov o psovi umožňuje psovi pridávať Výsledky výstav a Zápisky do denníčka. Odkazy na tieto akcie sa nachádzajú v spodnej časti profilu psa. V prípade, že Váš pes je uchovnený, môžete ho potvrdením voľby Ponúknuť do inzercie na krytie automaticky zaradiť aj medzi Krycie psy. Videá pridané Vášmu psovi sa nachádzajú v jeho profile aj vo Videách psov. Obdobne výsledky výstav sú v profile psa aj vo Výstavných výsledkoch. V prípade, že Váš psík už nie je medzi nami a radi by ste si na neho uchovali spomienku, pri vypĺňaní profilu vyplňte aj dátum úmrtia a jeho profil bude zobrazený v záložke Za dúhovým mostom.

2. Profil psa v chovateľskej stanici

Profil psa v chovateľskej stanici je prepojený priamo s chovateľskou stanicou a okrem Profilov psov v chovateľských staniciach sa zobrazuje aj v príslušnej chovateľskej stanici v záložke Psy v CHS. Odkaz na pridanie psa v chovateľskej stanici sa nachádza v spodnej časti chovateľskej stanice. V prípade, že Váš pes je uchovnený, môžete ho potvrdením voľby Ponúknuť do inzercie na krytie automaticky zaradiť aj do menu Krycie psy. Profil psa v chovateľskej stanici umožňuje psovi pridávať Výsledky výstav. Odkaz na túto akciu sa nachádza v spodnej časti profilu psa. Videá pridané Vášmu psíkovi sa nachádzajú v jeho profile aj vo Videách psov v CHS. Obdobne výsledky výstav sú v profile psa aj vo Výstavných výsledkoch psov v CHS. V prípade, že Váš psík už nie je medzi nami a radi by ste si na neho uchovali spomienku, pri vypĺňaní profilu vyplňte aj dátum úmrtia a jeho profil bude zobrazený vo Vašej chovateľskej stanici v záložke Psy v CHS - Spomíname a aj v záložke Za dúhovým mostom.

3. Chovateľská stanica psov

Objekt chovateľská stanica je určená na prezentáciu Vašej chovateľskej stanice. Prostredníctvom chovateľskej stanice je možné pridávať Psov do chovateľskej stanice, Vrhy a Oznamy. Odkazy na tieto akcie sa nachádzajú v spodnej časti chovateľskej stanice. Pridaním vrhu dokumentujete úspešnú históriu Vašej stanice. Potvrdením voľby Ponúknuť do inzercie je vrh automaticky pridaný do menu Šteniatka s preukazom o pôvode. Vrh je zobrazený vo Vašej stanici v záložke Šteniatka v CHS a aj vo Vrhoch chovateľských staníc. Pomocou oznamov môžete informovať o plánovaných vrhoch, úspešných krytiach alebo iných zaujímavostiach týkajúcich sa Vašej chovnej stanice. Oznamy sú zobrazené vo Vašej stanici, v Oznamoch chovateľských staníca aj v bloku na úvodnej stránke.

4. Útulok

Objekt útulok slúži na prezentáciu Vášho útulku. Prostredníctvom útulku je možné pridávať Oznamy. Odkaz na tútto akciu sa nachádza v spodnej časti útulku. Pomocou oznamov môžete informovať o brigádach, akciách alebo iných zaujímavostiach týkajúcich sa Vášho útulku. Oznamy sú zobrazené vo Vašom útulku, v Oznamoch útulkov a aj v bloku na úvodnej stránke.

5. Klub chovateľov, Veterinár, Cvičisko, Psí hotel, Psí salón, Dogfriendly podnik, Webshop, Kamenný obchod

Pridaním týchto objektov môžete ich môžete prezentovať. Ich prostredníctvom je možné pridávať Oznamy. Odkazy na tieto akcie sa nachádzajú v spodnej časti objektu. Pomocou oznamovmôžete informovať o Vašich aktivitách alebo iných zaujímavostiach týkajúcich sa Vášho objektu. Oznamy sú zobrazené vo Vašom objekte, ako aj v bloku na úvodnej stránke.

6. Našiel sa..., Stratil sa..., Darujem psíka

Pridaním týchto objektov môžete informovať o nájdenom, stratenom psíkovi, alebo psíkovi, ktorého by ste z rôznych dôvodov chceli podarovať.

8. Šteniatka z chovateľských staníc na predaj

Viď bod 3. Chovateľská stanica

8. Ponuka psíkov na krytie

Viď bod 2. Profil psíka v chovateľskej stanici, alebo bod 1. Profil psíka.

9. Článok

V prípade, že by ste sa chceli s ostatnými používateľmi podeliť o svoje znalosti alebo skúsenosti ohľadom príslušnej tematiky, môžete to urobiť prostredníctvom článku. Článok je po schválení administrátorom zverejnený v príslušnej sekcii. Redakcia si vyhradzuje právo postupovať pri nedodržaní Podmienok a pravidiel používania portálu v zmysle Sankcií.