psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Miešok

Latinský názov: 
Scrotum
Autor článku: 

Miešok (scrotum) je kožný vak, v ktorom sú u psov uložené semenníky. Tvorí ochranný obal semenníka a prisemenníka. Na povrchu mieška je koža a pod ňou je vrstva buniek hladkej svaloviny (tunica dartos), ktorá sa za chladných podmienok stiahne (kontrahuje) a priblíži semenníky bližšie k brušnej stene.

Zostup semenníka do mieška

Semenníky u psov sa počas embryonálneho vývoja zakladajú na strope brušnej dutiny. Ešte nevstúpia do mieška, ale majú s mieškom väzivové spojenie známe ako kormidlo semenníkov (gubernaculum testis). Počas vývoja kormidlo vťahuje semenníky cez slabinový kanál do mieška. Hranicou, dokedy majú semenníky psa zostúpiť do mieška je vek dva mesiace.
Z hľadiska zachovania funkčnosti semenníkov je teplota v miešku o 3-5°C nižšia ako je normálna telesná teplota psa. Tomu napomáha vnútorný zdvíhač semenníka, ktorý podľa potreby priťahuje semenníky k brušnej dutine (vzostup teploty) alebo ich odďaľuje (zníženie teploty).

Vedeli ste, že: 
  • Koža mieška psa je tenká, pigmentovaná, obsahuje potné žľazy a je pokrytá jemným ochlpením.
  • U psov sa zostup semenníkov ukončuje až 10-14. deň (niekedy až 2 mesiace) po narodení.
  • Pokiaľ nedôjde k zostupu semenníka do mieška a semenník sa nevyvíja pri nižšej teplote, tvorba spermií nie je dokončená a može dôjsť až k nádorovému bujneniu v semenníku.