psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Semenníky, prisemenník, semenovod

Latinský názov: 
Testes, Ductus deferens, Epididymis
Autor článku: 

Psí semenník

Semenník (testis) je žľaza, ktorá u psov produkuje samčie pohlavné bunky – spermie a samčí pohlavný hormón – testosterón. Párové semenníky sú vajcovitého tvaru, uložené v miešku. Spermie sa tvoria v stočených semenotvorných kanálikoch. Semenníky sú obklopené väzivovým obalom (tunica albuginea). Semenotvorné kanáliky tvorí semenotvorný epitel zložený jednak zo spermiogénnych buniek (spermie tvoriace) a jednak tzv. Sertoliho buniek. Všetky semenotvorné kanáliky sa spájajú a spolu ústia do siete semenníka (rete testis). Zo siete semenníka je potom semeno transportované do prísemenníka.

Prisemenník psa

Prisemenník (epididymis) je celý tvorený prisemenníkovým kanálikom (ductus epididymidis), ktorý sa bohato stáča. Prisemenník zhromažďuje a ukladá do zásoby spermie.

Zloženie prísemenníka psa

  • hlava (caput epididymidis),
  • telo (corpus epididymidis),
  • chvost (cauda epididymidis).

V prisemenníku psie spermie dozrievajú a získavajú schopnosť pohybu.

Semenovod psa

Semenovod (ductus deferens) je pokračovaním vývodného systému z chvosta prisemenníka do močovej trubice. Spolu s tepnou a žilou semenníka, nervom, lymfatickými cievami a svalom (vnútorným zdvíhačom semenníka-musculus cremaster internus) je obalený tzv. pošvovým obalom (tunica vaginalis propria) a tvorí semenný povrazec. Pošvový obal obklopuje rovnako semenník aj prisemenník. Po prechode semenného povrazca slabinovým (inguinálnym) kanálom sa od neho semenovod oddelí a vstúpi močovej rúry.

Vedeli ste, že: 
  • Celková dĺžka prísemenníkového kanálika dosahuje u psa 2-8 metrov.