psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Pes má bodnú ranu

Autor článku: 
Popis situácie: 

Bodná rana je zranenie spôsobené prepichnutím tela ostrým predmetom. Je veľmi dôležité, aby v tomto prípade bola prvá pomoc vykonaná správne.

V ŽIADNOM PRÍPADE OSTRÝ PREDMET Z PSIEHO TELA NEODSTRAŇUJEME!!!

Koniec ostrého predmetu môže mať taký tvar, že jeho vytiahnutie môže spôsobiť masívne poškodenie tkaniva psa. To môže vyvolať krvácanie a následný šok. Ostrý predmet v tele bráni intenzívnejšiemu krvácaniu a jeho odstránenie bez náležitého postupu môže spôsobiť, že psík vykrváca.

Prevencia: 
  • vyvarujme sa pobytu so psom v nebezpečnom teréne, kde sa vyskytujú ostré predmety,
  • prispôsobme životný priestor nášho miláčika tak, aby nemohlo dôjsť k bodným ranám.
Symptómy: 
  • ostrý predmet sa nachádza v psom tele,
  • možné vonkajšie krvácanie,
  • pes môže byť v bezvedomí,
  • pes môže byť v šoku.
Prvá pomoc: 

Naša úloha pri podávaní prvej pomoci v prípade bodnej rany spočíva v zabezpečení základných životných funkcií psa a jeho transportu k veterinárovi. Veterinár je dostatočne materiálne a odborne vybavený tak, aby pri vytiahnutí ostrého predmetu došlo k eliminácii dodatočného poškodenia tkaniva.

  1. Posúdime stav psíka a ak je to potrebné, podáme umelé dýchanie alebo KPR.
  2. Zastavíme krvácanie, pričom dbáme na to, aby sa predmet v bodnej rane nehýbal. Obalíme ranu v mieste kde predmet vstupuje do tela.
  3. Ak je predmet dlhý, môžeme ho náležite skrátiť (kvôli jednoduchšiemu transportu), ale iba za predpokladu, že nedôjde k pohybu predmetu v rane.
  4. Dopravíme zraneného psa k veterinárovi.