psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Pes má problémy s dýchaním alebo so srdcom

Autor článku: 
Popis situácie: 

Základná podpora života u psa závisí na troch faktoroch:

 • voľných, priechodných dýchacích cestách,
 • funčnom, plnohodnotnom dýchaní,
 • cirkulácii krvi.

Ak ktorýkoľvek z týchto faktorov absentuje, je nevyhnutné zakročiť:

 • dýchacie cesty - aby mohol pes dýchať, musí ich mať priechodné,
 • dýchanie - ak sú priechodné dýchacie cesty a pes nedýcha, musíme zabezpečiť dýchanie my,
 • cirkulácia krvi - zabezpečuje ju srdce. Keď srdce krv nepumpuje, musíme mu pomôcť.

V prípade núdzovej situácie musíme vyhodnotiť, ktoré z týchto funkcií je nutné podporiť. V našich možnostiach je umelé dýchanie, masáž srdca a kombinácia oboch. V prípade, že sa poskytuje umelé dýchanie aj masáž srdca naraz, jedná sa o kardiopulmonálnu resuscitáciu - KPR.
KPR podávame v prípadoch keď pes nedýcha a nemá pulz.
Umelé dýchanie podávame v prípadoch, keď pes nedýcha, ale má pulz. Pravidelne sa ubezpečujeme, či je pulz hmatateľný.

Poznámka: Ak pes dýcha, srdce mu bije. Ak pes nedýcha, srdce mu môže biť, ale nemusí.

Prevencia: 

Existuje množstvo situácií, ktoré môžu vyústiť k zlyhaniu srdca, či dýchania. Po podaní prvej pomoci, by sme príčinu mali zistiť a konzultovať ju s ošetrujúcim veterinárom.

Prevencia v tomto prípade je ťažká, so zlyhávaním srdca a problematickým dýchaním sa stretávame najmä ak:

Symptómy: 
Prvá pomoc: 

Všeobecné pokyny

 1. Skontrolujeme, či pes dýcha. Mali by sme vidieť dvíhanie a klesanie hrudného koša, cítiť dych na prstoch alebo tvári, počuť nádych a výdych. Ak pes dýcha, dopravme ho k veterinárovi na ďalšie ošetrenie.
 2. Keď pes nedýcha, pokúsme sa o 2 záchranné vdychy. Ak vdychy viedli k zodvihnutiu hrudníka (za predpokladu, že dýchacie cesty sú priechodné), pokračujeme kontrolou pulzu.
 3. Ak vdychy nespôsobili zodvihnutie hrudníka, natiahnime hlavu a krk psa, povytiahneme jazyk a pokúsme sa o vdychy znova.
 4. Skontrolujeme pulz na stehennej tepne.
 5. Ak pulz nie je hmatateľný, začneme stláčať hrudník. Okrem toho, že tento úkon napomáha cirkulácii krvi, tlak na hrudný kôš môže uvoľniť dýchacie cesty psa.
 6. Striedame 5 stlačení hrudného koša s jedným vdychom. Pulz kontrolujeme raz za minútu.
 7. Keď sa pulz objaví, prestaneme s masážou, ale naďalej pulz kontrolujeme, aby sme mali istotu, že srdce bije.
 8. Keď psík začne dýchať, umelé dýchanie prerušíme, ale aj naďalej kontrolujeme dýchanie.
 9. Urýchlene prepravíme psa k veterinárovi.

 

Umelé dýchanie

 1. Položíme psa na pravý bok chrbtom k sebe. Upozornenie: Ak pes leží na ľavom boku a je podozrenie, že má zranenú chrbticu alebo krk, psa neobraciame, ale vykonáme umelé dýchanie v takej polohe, v akej pes leží.
 2. Zarovnáme hlavu a krk do jednej línie s chrbticou. To napomáha zlepšiť priechodnosť dýchacích ciest. Vytiahneme jazyk psa a zavrieme mu papuľu tak, aby zuby pridržiavali jazyk.
 3. Okolo psieho ňufáku vytvoríme dlaňami lievik na utesnenie papule. Ústami vdýchneme jemne do nozdier tak, aby sa hrudník zdvihol, nie viac. Intenzita vdychu záleží od veľkosti psa.
 4. Počkáme, aby mohol pes vydýchnuť.
 5. Týmto spôsobom aplikujeme dva vdychy a skontrolujeme pulz.
 6. Ak pes pulz má, pokračujeme v umelom dýchaní s frekvenciou 20 - 30 vdychov za minútu pre malé a trpasličie plemená, 20 vdychov za minútu pre stredné a veľké plemená psov.
 7. Ak pes pulz nemá, začneme s masážou srdca.

 Kontrola a spriechodnenie dýchacích ciest

 1. Ak umelé dýchanie nevedie k dvíhaniu hrudníka psa, dýchacie cesty nie sú priechodné. Ubezpečme sa, že je jazyk vytiahnutý, papuľa zavretá a pokúsme sa o umelé dýchanie.
 2. Ak sa hrudník naďalej nedvíha, otvorme papuľu psa, vytiahnime jazyk a skontrolujme, či sa v papuli alebo krku nenachádzajú nejaké predmety.
 3. Keď sme v krku alebo papuli spozorovali nejaké prekážky, obaľme si prsty gázou (kvôli lepšiemu uchopeniu) a pokúsme sa ich vytiahnuť. Majme na zreteli, že aj pes v bezvedomí môže reflexívne uhryznúť.
 4. Ak sú dýchacie cesty čisté, pokúsime sa o umelé dýchanie.

 

Masáž srdca

V prípade, že srdce psa nebije, musíme vykonať masáž srdca. Masáž je najúčinnejšia, ak pes leží na pravom boku. Táto poloha je vzhľadom na uloženie srdca najvhodnejšia.

Upozornenie: Ak leží pes s poranenou chrbticou v inej polohe (ľavý bok...), v žiadnom prípade ho neobraciame

Pri masáži by mal byť pes chrbtom k nám, aby jeho nohy smerovali od nás.

 Masáž srdca u stredných a veľkých psov

 1. Dlaň jednej ruky umiestnime tesne za prednú nohu (lakeť) - ruku tak máme nad srdcom psa. Ak potrebujeme vyvinúť väčší tlak, pritlačíme aj druhou rukou. 
 2. Zatlačíme energicky hruď psíka tak, aby sme ho stlačili do 1/4 až 1/3 šírky hrudníka.
 3. Hrudník stláčame  80-100 krát za minútu (čo je rýchlejšie, ako raz za sekundu).

Masáž srdca u malých psov

 1. Dlaň umiestnime na stred hrudníka. Palec by sa mal nachádzať na jednej strane hrudníka a prsty na druhej strane. Prípadne môžeme masáž vykonať obojručne - umiestniť ruky po oboch stranách hrudníka.
 2. Pri masáži hrudníka jednou rukou stlačíme naraz prsty a palec proti sebe. Pri obojručnej masáži tlačíme hornú ruku smerom k spodnej ruke. Energicky, ale s citom periodicky tlačíme do 1/4 až 1/3 šírky hrudníka.
 3. Hrudník stláčame frekvenciou 100 stlačení za minútu.

Kardiopulmonálna resuscitácia

Kardiopulmonálna resuscitácia zahŕňa kombináciu umelého dýchania s masážou srdca.

KPR vykonáva jeden človek

 • Najprv psovi dvakrát dýchneme do nozdier a následne päťkrát stlačíme hrudník. Nasleduje 1 vdych a 5 stlačení v 4 cykloch. Skontrolujeme pulz. Ak sme pulz nahmatali, prestaneme s masážou srdca a pokračujeme len v umelom dýchaní. Pulz kontrolujeme každú minútu, aby sme mali istotu, že srdce pracuje.

KPR vykonávajú 2 osoby (preprava je k dispozícii)

 • 1 osoba šoféruje k najbližšiemu veterinárovi, druhá osoba podáva KPR podľa predch. návodu vo vozidle.

KPR vykonávajú 2 osoby (bez možnosti prepravy)

 • 1 osoba vykonáva umelé dýchanie a druhá masáž srdca. Jeden vdych je nasledovaný piatimi stlačeniami hrudníka.

Ako dlho sa kardiopulmonálna resuscitácia vykonáva?

Existuje množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú dĺžku KPR. Mali by sme pokračovať až pokiaľ:

 • srdce psa začne biť. V umelom dýchaní pokračujeme ďalej.
 • nás vystrieda iný záchranca, alebo veterinár,
 • sme presvedčení o jej zmysle. Ak po 20 minútach srdce psa nezačne biť, je veľmi nepravdepodobné, že môže byť oživený.