psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Srdce

Latinský názov: 
Cor
Autor článku: 

Srdce psa je svalová pumpa, kužeľovitého tvaru, uložená v hrudníkovej dutine, medzi tretím až šiestym medzirebrovým priestorom. Je obklopená pľúcami, spodná časť sa dotýka dna hrudnej dutiny a zadná časť (hrot srdca) zase bránice.

Dutiny psieho srdca

 • pravá predsieň (Atrium dextrum),
 • pravá komora (Ventriculus dexter),
 • ľavá predsieň (Atrium sinistrum),
 • ľavá komora (Ventriculus sinister).

Ľavá a pravá polovica srdca je oddelená prepážkami – septami (predsieňové a komorové). Predsiene a komory sú navzájom od seba oddelené atrioventrikulárnymi chlopňami: vľavo mitrálna (bikuspidálna alebo dvojcípa - Valva mitralis) a v pravo trikuspidálna (trojcípa - Valva tricuspidalis).

Srdce psa

Pravá predsieň
Pravá komora
Ľavá predsieň
Ľavá komora

Na rozhraní komôr a veľkých tepien (Aorta – srdcovnica a Arteria pulmonalis – pľúcnica) sú semilunárne – polmesiačikovité (aortálna vľavo a pulmonálna vpravo) chlopne (Valvulae semilunares). Pravá predsieň leží nad pravou komorou. Slúži ako zásobník neokysličenej krvi z tzv. veľkého krvného obehu pred pravou komorou počas sťahu (systoly) komory. Počas diastoly (ochabnutia) sa krv prečerpá z predsiene cez trikuspidálnu chlopňu do pravej komory. Krv do pravej predsiene prichádza z veľkých dutých žíl (Venae cavae) privádzajúcich neokysličenú krv z celého tela. Pravá komora vytláča krv do malého (pľúcneho) krvného obehu cez Arteriu pulmonalis do pľúc na okysličenie. Táto okysličená krv sa pomocou 5-8 pľúcnych žíl dostáva do ľavej predsiene. Ľavá predsieň je zásobník okysličenej krvi pred ľavou komorou. Ľavá komora je najväčšia súčasť srdca, vytláča okysličenú krv do veľkého (telového) obehu. Krv je z ľavej komory vytláčaná do srdcovnice cez aortálnu chlopňu (Valva aortae). Cievy veľkého krvného obehu, počnúc aortou, kladú komore veľký odpor, preto je svalovina v tejto časti srdca najsilnejšia.

Stavba steny psieho srdca

 • epikard (Epicardium) – vonkajšia vrstva
 • myokard (Myocardium) – samotná svalovina zodpovedná za srdcovú činnosť, najhrubšia vrstva srdca
 • endokard(Endocardium) – vnútorná výstelka, z ktorej sú utvárané aj chlopne

Celé srdce je obalené púzdrom – perikardom (Pericardium). Práca srdca spočíva v srdcovom cykle, čo je pravidelné striedanie sťahov – systol a ochabnutí – diastol. Počas diastoly sa srdcové dutiny krvou plnia, počas systoly sú zase vyprázdňované a krv vytláčaná. Jednotlivé časti srdca neabsolvujú rovnakú časť cyklu naraz, pretože počas systoly predsiení sú komory v diastole a naopak.

Delenie krvného obehu psa v závislosti od toho kam zo srdca smeruje

 • Malý krvný obeh, tzv. pľúcny je zodpovedný za okysličovanie krvi. Pravá polovica srdca krv vháňa do pľúc, kde dochádza k výmene oxidu uhličitého (CO2) za kyslík (O2). Už okysličená krv potom putuje do ľavej polovice srdca.
 • Veľký krvný (telový) obeh je zasa zodpovedný za zásobovanie okysličenenou krvou celého organizmu z ľavej polovice srdca a odvádzanie splodín metabolizmu a CO2. Krv potom skončí v pravej polovici srdca, odkiaľ putuje opäť do pravej atď.

Smer toku krvi psa

Vedeli ste, že: 
 • Chlopne sa medzi predsieňami a komorami otvárajú pasívne pri súčasnom sťahu predsiení a uvoľnení komôr.
 • Stena ľavej komory psieho srdca je omnoho hrubšia ako stena pravej komory.
 • Veľký krvný obeh zaberá 80% celkovej krvi cirkulujúcej v tele, malý asi 15% a samotné srdce 5%
 • U psov je menej výrazné ľavostranné posunutie srdca, než u človeka.
 • Špecializovanými svalovými vláknami v myokarde sú tzv. purkyňove vlákna, ktoré umožňujú automatizovanú činnosť srdca
 • Srdce psa udrie 60-120x za minútu v závislosti na veľkosti a využitia plemena.