psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Endokrinná sústava psa

Endokrinná sústava psa
Latinský názov: 
Systema humorale
Autor článku: 

Endokrinný systém (humorálny) je spolu s nervovým systémom psa dorozumievacím systémom tela. Jeho produkty – hormóny pomáhajú prenášať informácie ostatným bunkám. Nervový systém pre prenos správ (impulzov) používa fyzické štruktúry (nervové bunky), ale endokrinný systém využíva ako médium k prenášaniu správ telesné tekutiny (humor). Preto je prenášanie týmto systémom označované ako humorálne. Hlavnou funkciou humorálnej (aj nervovej) sústavy je riadenie a regulácia rôznych telesných funkcií.

Hormóny psa

Hormóny boli klasicky definované ako chemické substancie, produkované len špecializovanými žľazami, uvoľňované do krvi, prenášané do ostatných častí tela so špecifickými (presne určenými) regulačnými efektami.
Hormóny sú teda chemické regulátory, ktoré sú produkované buď bunkami vo zvláštnych žľazách, alebo bunkami roztrúsenými v mnohých tkanivách tela psa.

K endokrinným orgánom patrí:

  • Hypotalamus (hypothalamus, podlôžko)
  • Hypofýza (podmozgová žľaza, glandula pituitaria, hypophysis)
  • Štítna žľaza (glandula thyroidea)
  • Prištítna žľaza (glandula parathyroidea)
  • Nadobličky (glandulae adrenales, glandulae suprarenales)
  • Pankreas (podžalúdková žľaza, pancreas)
  • Pohlavné žľazy - vaječníky (ovaria) suky a semenníky (testes)psa