psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Panvové končatiny

Panvové končatiny psa
Latinský názov: 
Membri pelvini
Autor článku: 

Kostra panvovej končatiny je podobne ako kostra hrudníkovej zložená z pletenca a z voľnej časti končatiny.

Pletenec panvovej končatiny psa

Pletenec panvovej končatiny je tvorený z troch párových kostí - lonovej (Os pubis), bedrovej (Os ilium) a sedacej (Os ischii). Tieto kosti navzájom zrastajú a vytvárajú panvovú kosť (Os coxae), ktorá je pevne zrastená s krížovou kosťou a spoločne vytvárajú panvu (Pelvis).

Zloženie voľnej časti panvovej končatiny psa

 • Stehno - tvorí ho stehnová kosť (Femur), ktorá je podkladom pre mohutné svalstvo stehna. Stehnová kosť sa kĺbi s panvou a s kosťami predkolenia.
 • Koleno - je tvorené zložitým kolenným kĺbom, ktorého súčasťou je veľká sezamská kolenná kosť, známa ako "jabĺčko" (Patella), 3 malé sezamské kosti a polmesiačikovité väzivové chrupky (Menisci).
 • Predkolenie - tvoria holenná (Tibia) a lýtková kosť (Fibula).
 • Predpätie - tvorí ho skupina predpätových kostí (Ossa tarsi) rôzneho tvaru, ktoré spoločne s predkolennými kosťami a podpätovými kosťami vytvárajú zložitý pätový kĺb. Predpätové kosti sú usporiadané v 3 radoch.
 • Podpätie - má podobný vzhľad ako zápästie na hrudníkovej končatine, avšak jeho kosti (Ossa metatarsi) sú dlhšie.
 • Prsty - sú nazývané podobne ako pri prstoch hrudníkovej končatiny. Prvý prst (Hallux) - tzv. vlčí pazúr môže, ale nemusí byť vyvinutý. Môže byť aj dvojitý. Väčšinou sa psom odstraňuje, avšak pri niektorých plemenách je plemenným znakom.

Svalstvo panvovej končatiny je veľmi mohutné. Obaľujú celú krížovú a panvovú kosť. Svaly rozdeľujeme na bedrové, panvové, stehnové, svaly predkolenia a konca končatiny.

Vedeli ste, že: 
 • Panvovú končatinu tvorí 39 kostí.
 • Pletenec panvovej končatiny je na rozdiel od pletenca hrudníkovej končatiny pevne spojený s osovou kostrou.
 • Obe polovice panvy sú navzájom spojené pomocou chrupkovej panvovej spony (Symphysis pelvina), ktorá vekom osifikuje smerom spredu dozadu.
 • Stehnová kosť je najdlhšou rúrovitou kosťou v tele psa.
 • Úlohou meniskov v kolennom kĺbe je vyrovnávanie nepomerov medzi kĺbovými plochami kostí.