psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Obličky

Obličky psa
Latinský názov: 
Ren
Autor článku: 

Obličky psa sú párové žľaznaté orgány fazuľovitého tvaru, uložené na strope brušnej dutiny. Sú hlavným filtrom psieho organizmu a zároveň stabilizátorom celého vnútorného prostredia. Zaraďujeme ich aj do krvného obehu, pretože obličkami pretečie všetka krv psieho organizmu v čo najkratšom čase.

Poloha obličiek je vzájomne asymetrická, kým pravá oblička psa je uložená v úrovni 12. hrudníkového po 2. - 3. bedrový stavec, ľavá sa nachádza viac vzadu. Počas dýchania sa môžu obličky pohybovať. Pravá oblička je viac fixovaná, ľavá oblička je pohyblivejšia. Povrch obličiek je hladký, majú hnedú farbu, pri nižšom obsahu kyslíka v krvi môžu mať niekedy hnedo modrú farbu.

Obličky sú čiastočne, alebo vo väčšom rozsahu obalené vrstvou tuku (Capsula adiposa), ktorá chráni obličky pred nárazmi a chladom. Priamo na obličky prilieha väzivové puzdro (Capsula fibrosa), ktoré pokrýva ich povrch.

Stavba psej obličky

  • Kôra (Cortex renis) - je rozdelená do nezreteľných lalôčikov, v ktorých sa nachádzajú glomeruly (klbká vlásočníc) a vývodné kanáliky, taktiež tu nachádzame peritubulárne vlásočnice.
  • Dreň (Medulla renis) - má tvar ihlanov, ktorých hrot smeruje k obličkovej panvičke, nachádzajú sa tu vývodné kanáliky.
  • Obličková panvička (Pelvis renalis) - je začiatkom vývodných močových ciest.
    Bránka obličky (Hilus renalis) sa nachádza na stredovom okraji obličky a je pokračovaním obličkovej panvičky. V bránke vstupuje do obličky arteria renalis a vena renalis a taktiež močovod.

Tvorba psieho moču

Funkčnou jednotkou obličiek sú nefróny. Každý nefrón je spojený s glomerulom. V nefrónoch sa filtruje krv pričom vzniká riedky primárny moč (je ho viac ako 2-násobok hmotnosti tela). Primárny moč sa ďalej filtruje cez klbko vlásočníc a púzdro glomerulu, kedy sa zachytávajú látky potrebné a využiteľné a spoločne s vodou (resorbuje sa až 99% vody) sa resorbujú. Výsledkom je sekundárny moč, ktorý je hustejší a obsahuje nepotrebné a škodlivé látky (produkty látkovej premeny), ale aj nadbytočné látky v organizme (voda, cukor, vitamíny rozpustné vo vode...)

Vedeli ste, že: 
  • Obličky dosahujú 0,6 % celkovej hmotnosti psa, pričom obličky samcov sú o niečo väčšie ako obličky samíc a obličky nedospelých jedincov sú väčšie ako obličky dospelých zvierat.
  • Za 1 minútu pretečie obličkami asi 1,2 – 1,3 litra krvi.
  • Kôra obličky má svetlo hnedočervenú farbu a je svetlejšia ako dreň obličky.
  • V obličke psa sa nachádza 2-5 miliónov nefrónov