psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Cukrovka (diabetes mellitus)

Autor článku: 
Charakteristika ochorenia: 

Cukrovka u psov je polyfaktoriálne ochorenie spôsobené nedostatkom inzulínu, ktorého hlavným príznakom je hyperglykémia.
Etiologicky môžeme rozdeliť diabetes mellitus na: 

  • primárny diabetes, ktorý je vyvolaný deštrukciou buniek pankreasu
  • sekundárny vzniká v dôsledku rezistencie na inzulín na úrovni receptorov.

U psov prevládajú sekundárne príčiny.  

Diabetes postihuje dvakrát častejšie suky ako psy. Ide o ochorenie psov stredného a vyššieho veku

Príznaky: 

Pri cukrovke u súk pozorujeme zvýšený príjem tekutín (polydipsia) a časté močenie (polyúria). Aj napriek tomu, že psy nemajú zníženú chuť k žraniu, postupne chudnú. Ďalej je možné pozorovať zvýšenú unaviteľnosť, vyhľadávanie chladnejších miest a medzi komplikácie ochorenia patrí aj difúzny zákal šošovky.
V plazme nachádzame hyperglykémiu a hyperlipidémiu, v moči prítomnosť glukózy, prípadne ketolátok.   

Liečba: 

Perorálne podávanie liečiv u psov požadovaný efekt neprináša. Základná liečba je postavená na injekčnom podávaní inzulínu a dodržiavaní základných dietetických opatrení.

Prevencia: 

Ako prevencia voči psej cukrovke sa odporúča zvážiť podávanie preparátov na oddialenie ruje u súk a taktiež podávanie kortikoidov. K prevencii patrí aj ovariohysterktómia (kastrácia) súk.  

Plemenná predispozícia: 

Vyšší výskyt je zaznamenaný u pudla, jazvečíkanemeckého ovčiaka