psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Centrálna nervová sústava

Latinský názov: 
Systema nervosum centrale
Autor článku: 

Mozog psa

Mozog ako riadiace centrum je uložený v lebkovej dutine. Je to polguľovitý elipsoidný orgán. Jeho funkčne dôležité súčasti sú: predný mozog, mozoček, mozgová kôra, mozgový kmeň a predĺžená miecha, varolov most a stredný mozog a centrálne uložené štruktúry, ako corpus callosum, talamus, hypotalamus, hypofýza – podmozgová žľaza a i. a 4 mozgové komory.

Obaly psieho mozgu

 • Dura mater – tvrdá plena – na povrchu, vystiela lebkovú dutinu.
 • Arachnoidea – pavúčnica, najtenšia, leží pod tvrdou plenou.
 • Pia mater – mäkká plena alebo cievnatka, je bohato popredkávaná krvnými cievami, leží priamo na povrchu mozgu.

Mozgomiechový mok vypĺňa dutiny CNS a priestor medzi tvrdou plenou a mozgom, zložením je podobný krvnej plazme, no neobsahuje bielkoviny.

Tkanivá mozgu psa

 • sivá hmota, tvorená neurónmi,
 • biela hmota, obsahujúca výbežky neurónov - neurity.

Súčasti psieho mozgu

 • Predný a stredný mozog - má za úlohu kontrolovať funkčnosť mozgového kmeňa.
 • Mozoček – má kôru, tvorenú šedou hmotou a dreň tvorenú bielou hmotou. Zodpovedá za rovnováhu, svalový tonus - napätie a koordináciu svalov.
 • Mozgová kôra je centrom riadenia a koordinácie vnútorných procesov a reakcií v náväznosti na vonkajšie prostredie. Je tvorená sivou hmotou. Mozgová kôra je najvyššie riadiace centrum, obsahuje senzorické a motorické centrá a kontroluje ich súčinnosť.
 • Mozgový kmeň je centrum regulácie dýchania, krvného obehu, pohybu, vylučovania potu, sĺz a i. Vybiehajú odtiaľ hlavové nervy. Úlohou je riadenie životných funkcií autonómneho nervového systému.

Miecha psa

Miecha je povrazovitý zväzok nervových vláken vychádzajúci z predĺženej miechy, prebiehajúci v miechovom kanáli tvorenom stavcami a siaha do oblasti krížovej chrbtice. Slúži psovi na prenos informácií z mozgu do periférnej nervovej sústavy a späť, je centrom reflexných reakcií. Z každého medzistavcového priestoru z miechy do tela vybiehajú miechové nervy. Miecha psaMiecha psa je zložená z bielej hmoty ako vonkajšej vrstvy a sivej hmoty vnútri (v priereze má tvar motýľa).

Delenie nervov v mieche psa

 • aferentné (senzorické) nesúce informácie z periférie do CNS,
 • eferentné (motorické) nesúce vzruch z CNS k periférii (výkonnému orgánu).

Reflexný oblúk psa

Reflexný oblúk tvoria minimálne 3 nervové bunky (neuróny):

 • aferentná bunka - podnet,
 • asociačná - spracovanie podnetu,
 • motorická - reakcia na podnet.

Reflexný oblúk psa Okrem týchto aferentných a eferentných vláken, ktoré CNS spájajú s perifériou sa v mieche nachádzajú aj vlákna vedúce do nadradenejších segmentov CNS - ascendentné a vlákna vedúce do nižších oddielov miechy – descendentné.

 • Mozog psa má oveľa menej sivej hmoty ako mozog človeka.
 • Čuchová oblasť mozgu psa má približne 40-násobne viac buniek ako rovnaká oblasť u človeka.
 • Objem mozgu v závislosti na plemene kolíše od 43 do 128 cm3, hmotnosť mozgu predstavuje 0,3-1% telesnej hmotnosti (v závislosti od plemena je hmotnosť mozgu od 30g - 150g)