psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Periférna nervová sústava

Latinský názov: 
Systema nervosum periphericum
Autor článku: 

Periférna nervová sústava psa je systém nervových vlákien a ganglií vychádzajúcich z mozgového kmeňa (hlavové nervy) alebo z miechy do celého tela.

Delenie nervových vlákien psa

 1. cerebrospinálne / somatické – prenášajú do CNS informácie o vonkajšom prostredí, vykonávajú pohybovú funkciu a sú ovládané vôľou psa.
  a) senzorické vlákna – smerujúce zo zmyslového orgánu do centra.
  b) motorické vlákna – smerujúce z mozgu alebo miechy k výkonným orgánom.
 2. vegetatívne / autonómne – inervujúce orgány, ktorých činnosť je nezávislá od vôle (srdcová svalovina, hladké svalstvo tráviacej, vylučovacej a pohlavnej sústavy a vnútorné orgány), zostáva v činnosti v spánku, bezvedomí aj narkóze.
  a) parasympatické nervy
  b) sympatické nervy

Delenie hlavových nervov psa

 1. Nervus olfactorius (čuchový nerv) – zodpovedný za čuch.
 2. N. opticus (zrakový) – za zrak.
 3. N. oculomotorius (okohybný) – riadi pohyb oka a priemer zrenice.
 4. N. trochlearis (kladkový) – riadi pohyb oka.
 5. N. trigeminus (trojklaný) má na starosť citlivosť kože na hlave, zubov, nosovej a ústnej sliznice a motoriku žuvacích svalov.
 6. N. abducens (odvádzajúci) – riadi pohyb oka.
 7. N. facialis (tvárový) zodpovedá za mimiku, chuť, tvorbu slín.
 8. N. vestibulocochlearis (sluchový) riadi rovnováhu a sluch.
 9. N. glossopharyngeus (jazykovohltanový) ovplyvňuje citlivosť a motoriku hrtanu, hltanu, tvorbu slín, chuť.
 10. N. vagus (blúdivý) zodpovedá za hltan, hrtan, chuť, slinenie a iné. Má zmiešanú povahu. Časť je tvorená senzitívnymi vláknami zo sliznice horných dýchacích a tráviacich ciest a časť motorickými a parasympatickými pre črevo, srdce a i. Zasahuje až do brucha.
 11. N. accesorius (prídavný) má na starosti svalstvo hornej časti trupu (trapézový sval).
 12. N. hyppoglossus (podjazykový) riadi pohyby jazyka.

Hlavové nervy vychádzajú z mozgového kmeňa v pároch.

Delenie spinálnych nervov psa

 1. krčné nervy – 8 párov,
 2. ramenná spleť / plexus brachialis – tvorený z vetiev 6., 7. a 8. krčného a 1. a 2. hrudníkového nervu. Inervácia hrudníkovej končatiny,
 3. hrudníkové nervy,
 4. bedrové nervy – tvoria bedrovú spleť / plexus lumbalis,
 5. krížové nervy – krížová spleť / plexus sacralis,
 6. chvostové nervy.

Spinálne nervy (miechové) vychádzajúce z miechy, sú párové, vystupujú z medzistavcových otvorov.

Autonómne nervy psa riadia životné procesy neovládané vôľou pod kontrolou vyšších nervových štruktúr.
Súčasťou sú vlákna eferentné pre hladké svalstvo, srdcový sval a šľachy.
Sympatické a parasympatické časti autonómneho nervového systému pôsobia antagonisticky. K orgánom, ktoré sú inervované dvojako patria srdce, tráviace orgány, močový mechúr, maternica, konečník a i. Len sympatikom sú inervované tretie viečko oka, nadobličková dreň, potné žľazy. Parasympatikom riasnicový sval (súčasť oka).
Impulzy sú z autonómnych nervov na cieľový orgán prenášané za účasti špecifických chemických látok, noradrenalínu (norepinefrín) a adrenalínu (epinefrín) u tzv. adrenergických nervov a acetylcholín u cholinergických.