psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Hlava

Kostra hlavy psa
Latinský názov: 
Caput
Autor článku: 

Kostra psej hlavy

Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že kostra hlavy – lebka je u rozličných psích plemien iná, v skutočnosti má stále rovnaké znaky. Odlišuje sa v tvare, ktorý patrí medzi dôležitý plemenný znak.
Ploché kosti lebky sú navzájom pospájané tzv. nepohyblivými sponami. Prvoradou úlohou lebky je ochrana dôležitých orgánov, ktoré sú v nej uložené (napr. mozog, oči, vnútorné ucho).

Rozdelenie kostry hlavy

 • Lebková časť, tvorí ju klinovitá, čuchová, tylová a medzitemenná kosť a párové kosti (temenné, čelové a spánkové)
 • Tvárová časť pozostáva z radlice, sánky, jazylky a párových kostí (čeľusť, medzičeľustné kosti, slzné a jarmové kosti, nosové kosti a škrupiny, podnebné a krídlovité kosti.
  Na prechode čela do nosa je u psov prelomený profil lebky, toto miesto je nazývané ako stop.

Základné tvary psích lebiek

 • Dlholebečné psy (Dolichocefalické) – napr. chrty,
 • Krátkolebečné psy (Brachycefalické) – napr. francúzsky buldoček, mops,
 • Psy so stredne dlhou lebkou – väčšina psích plemien

Zvláštne utváranie kostí lebky majú napr. bulteriéry.

Od tvaru lebky závisí častokrát aj typ skusu u psa, kedy hodnotíme vzájomné postavenie zubov čeľuste a sánky (rezákov). Pre väčšinu psích plemien je štandardným skusom nožnicový, kedy rezáky čeľuste jemne presahujú rezáky sánky a vzájomne sa jemne dotýkajú svojimi plochami. Ďalším typom je kliešťový skus, ktorý je často vylučujúcou vadou u mnohých plemien psov. U krátkolebečných psov sa často stretávame s predkusom. Posledným typom je podkus, s ktorým sa nestretávame až tak často.

Svaly psej hlavy

Na hlave nachádzame svaly, ktoré majú význam pri pohybe kože hlavy (tzv. mimické svaly) a zároveň svaly, ktoré funkčne patria k iným orgánovým sústavám.
Mimické svaly nie sú svalmi kože, avšak pohybujú kožou na hlave. Nachádzajú sa prevažne v okolí prirodzených telových otvorov (okolie nosa, papule).
Veľmi významnou skupinou svalov sú žuvacie svaly, ktoré zabezpečujú dostatočné spracovanie potravy v ústnej dutine.
Medzi svaly zaraďujeme aj jazyk, ktorý ale svojou funkciou patrí k tráviacej sústave psa. Ďalšími dôležitými svalmi na hlave sú uchohybné svaly, ktoré zabezpečujú pohyb ušníc do rôzneho smeru.

Vedeli ste, že: 
 • Kostra hlavy pozostáva z 27 kostí.
 • Sánka a jazylka sú na hlave jediné kosti pohyblivo spojené s ostatnými.
 • Jediné kĺbové spojenie na hlave je sánkový kĺb, ktorý psom umožňuje otváranie a zatváranie sánky a spoločne so žuvacími svalmi žuvacie pohyby.
 • U človeka je lebková časť väčšia ako tvárová, u psa je to presne naopak.
 • Priemerná sila sa pri zákuse u 20kg psa môže vyšplhať až na hodnotu 165 kg, pre porovnanie s človekom, sila jeho zákusu je okolo 30kg.
 • U čiváv je požadovaná klenutá lebka, ktorá vytvára typický výraz hlavy u tohto plemena. Tento typ lebky je však spojený s vyšším rizikom dedičných vád (hydrocefalus).
 • U plemena baset je typickým plemenným znakom výrazný tylový hrbolček na tylovej kosti.