psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Oporná a pohybová sústava psa

Oporná a pohybová sústava psa
Latinský názov: 
Systema skeletale et musculorum
Autor článku: 

Oporná a pohybová sústava psa v sebe zahŕňa jednak kostrovú sústavu – ako oporu celého psieho tela, jednak svalovú sústavu, pomocou ktorej sú kosti spojené so svalmi uvedené do pohybu a čiastočne aj nervovú sústavu, pomocou ktorej sú koordinované pohyby svalov.
Kostra psa spolu so svalmi neslúžia len ako opora tela a pohybový aparát, ale aj ako ochrana životne dôležitých orgánov (napr. srdce, mozog, pľúca, orgány brušnej dutiny) a zároveň kosti sú miestom tvorby krvi (kostná dreň).

Kostru psa môžeme rozdeliť na osovú kostru, ktorú tvorí lebka, chrbtica, rebrá a hrudná kosť a na kostru končatín, ktorá sa delí na kostru pletenca končatiny a kostru voľnej končatiny.
Kosti sú navzájom pospájané pomocou kĺbov a väzov, ktoré v rôznych častiach tela umožňujú rozličný rozsah a smer pohybu dvoch spájaných kostí. Kĺby, ich chrupavčité časti a kĺbový maz slúžia aj na tlmenie nárazov a zároveň zabezpečujú hladký pohyb v kĺbe, čím sa predchádza nadmernému opotrebovaniu kostí,

Všeobecné delenie kostí

  • dlhé kosti (napr. kosti končatín),
  • krátke kosti (nemajú kostnú dreň),
  • ploché kosti (napr. kosti lebky, lopatky).

Zloženie psej kosti

Na povrchu kosti sa nachádza okostica (periost) – nenachádza sa v oblasti kĺbových plôch. Zabezpečuje výživu kosti, pretože je dobre krvená a inervovaná.
Podstatnú časť celej kosti tvorí kostné tkanivo (kosť).
Vo vnútri väčšiny kostí nachádzame kostnú dreň – rozoznávame červenú kostnú dreň (zodpovedná za tvorbu červených krvinek) a žltú kostnú dreň (mení sa z červenej kostnej drene a je schopná zmeniť sa spätne na červenú kostnú dreň, ak organizmus potrebuje viac krviniek).

Na kosti sa pomocou šliach upínajú priečne pruhované svaly (tzv. kostrové svaly), ktoré zabezpečujú pohyb.

Vedeli ste, že: 
  • Aj keď je kostra všetkých psích plemien podobná, selektívny chov a šľachtenie určitého plemena konkrétny účel spôsobili, že v súčasnosti majú plemená rozličný tvar lebky (napr. rozdiel medzi lebkou mopsa a lebkou barzoja) a rôznu dĺžku a hrúbku kostí končatín (krátkonohý jazvečík versus vysokonohá doga).
  • Kostra psa sa skladá z 279 – 282 kostí a tvorí cca 8-9% celkovej hmotnosti psieho tela.
  • Stavba tela psov loviacich zrakom (Afgánsky chrt, Greyhound, Saluki...) je podobne ako u geparda prispôsobená na rýchle vyrazenie za korisťou a na dosiahnutie čo najvyššej rýchlosti v čo nakratšom čase. Psy týchto plemien vedia dosiahnuť rýchlosť 55 až 65 km/h.