psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Hrudník a brucho

Hrudník a brucho psa
Latinský názov: 
Thorax et abdomen
Autor článku: 

Rebrá psa (Costae)

Rebrá sú párové oblúkovite zahnuté kosti, ktoré spoločne s hrudnou kosťou a hrudníkovými stavcami tvoria ohraničenie hrudníkového koša.
Počet párov rebier je zhodný s počtom hrudníkových stavcov, teda 13.

Rebrá rozdeľujeme podľa toho, či sa s hrudnou kosťou spájajú priamo (9 párov rebier) alebo nepriamo (4 páry rebier) na:

  • pravé rebrá (Costae verae) - chrupky sú priamo spojené s hrudnou kosťou,
  • nepravé rebrá (Costae spuriae) - chrupky sa nespájajú priamo s hrudnou kosťou, spájajú sa však navzájom a vytvárajú rebrový oblúk, ktorý sa pripája na chrupku posledného pravého rebra.

Medzi samotnými rebrami a ich chrupkami ostávajú tzv. medzirebrové priestory, ktoré sú vypĺňané medzirebrovými svalmi. Vonkajšie medzirebrové svaly slúžia na vdych a vnútorné medzirebrové svaly na výdych.

Hrudná kosť psa (Sternum)

Hrudná kosť sa nachádza na spodnej strane hrudníka a je zložená z jednotlivých 8 článkov (sternebrae) navzájom pospájaných chrupkami.
Na hrudníku sa nachádzajú prsné svaly (MM. pectorales),ktoré pokrývajú hrudnú kosť a slúžia aj na upínanie hrudníkovej končatiny k hrudníku.

Veľmi významným - hlavným dýchacím svalom, ktorý rozdeľuje hrudníkovú a brušnú dutinu je bránica (Diaphragma). Na rozdiel od ostatných svalov sú okraje bránice mäsité, kým stred tvorí šľacha (aponeuróza). V bránici sa nachádzajú otvory pre pažerák, blúdivé nervy, aortu a zadnú dutú žilu.

Brušné svalstvo je tvorené 4 základnými svalmi, ktoré tvoria tzv. brušný lis - zabezpečujú kontraktibilitu brušnej steny vo všetkých smeroch a chránia orgány uložené v brušnej dutine.

Brušné svaly psa

  1. Vonkajší šikmý sval (M. obliquus externus abdominis),
  2. Vnútorný šikmý sval (M. obliquus internus abdominis),
  3. Priečny brušný sval (M. transversus abdominis),
  4. Priamy brušný sval (M. rectus abdominis).

Medzi brušnými svalmi je v oblasti medzi panvovými končatinami vytvorená štrbina (Canalis inguinalis), ktorou prechádza semenný povrazec.

Vedeli ste, že: 
  • U mladých zvierat je hrudná kosť málo osifikovaná (skostnatená) - kosť osifikuje s pribúdajúcim vekom.
  • Psy nemajú kľúčnu kosť ako ľudia. Samotná hrudníková končatina je k hrudníku "pripevnená" len svalmi.