psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Pes má problémy s očami

Autor článku: 
Popis situácie: 

Psie oko je veľmi citlivý orgán. Každú zmenu, ktorú spozorujeme na psích očiach, okamžite riešime s veterinárom. Zanedbanie problému môže vyústiť až ku strate zraku.

Prevencia: 
 • Počas jazdy autom, nedovoľme psovi vykláňať hlavu z okna.
 • Ak sa viacero psov spolu hrá s palicou / konárom, môže nastať nebezpečná situácia. Pohybom sa môžu psi navzájom zraniť.
 • Počas sezóny rozmnožovania tráv, prezrime po návrate domov telo psa. Čím dlhšie ostane osina bez povšimnutia, tým hlbšie môže preniknúť.
 • Zabráňme stretom s bezprízornými mačkami. V sebaobrane vie mačka, aj keď je často oveľa menšia, ako pes, vážne poškodiť rohovku oka.
Symptómy: 

Pri nasledujúcich príznakoch ihneď vyhľadajme veterinára:

 • očná guľa je mimo očnej jamky (veľmi závažný stav, pozri prvá pomoc).
 • výtok z očí, prípadne z nosa,
 • sčervenané oči,
 • príliš časté žmurkanie, privreté oko, šúchanie si oka,
 • rozdielne zreničky,
 • opuchnuté oko,
 • vypuklá alebo zapadnutá očná guľa (zväčšená, zmenšená),
 • zhoršený zrak,
 • viditeľný cudzí predmet v oku.
Prvá pomoc: 

Očná guľa je mimo očnej jamky psa

Očná guľa sa z očnej jamky dostane často pri zranení hlavy, takže v priebehu podávania prvej pomoci a transportu psa k veterinárovi sa snažíme minimalizovať pohyb hlavy a krku psa.

Ak má byť oko zachránené, musí byť pes ošetrený veterinárom čo najrýchlejšie. Aj zachránené a späť vložené oko môže mať trvalo alebo dočasne narušenú funkciu v dôsledku natiahnutia zrakového nervu a mechanického poškodenia rohovky a vnútorných súčastí oka.

 1. Pri preprave k veterinárovi musíme chrániť oko pred vysychaním. Môžeme ho zabaliť do tkaniny alebo gázy namočenej v sterilnom očnom roztoku, fyziologickom roztoku alebo v čistej vode.
 2. Pripravíme psa na transport k veterinárovi tak, aby sme jeho stav nezhoršili:
 • položíme psíka na provizórne ležadlo - pevná, prenosná podložka ako napr. preglejka,
 • zafixujeme psa na podložke (napr. obväzom)
 • ak nemáme k dispozícii pevnú podložku, núdzovo môžeme použiť aj deku. Pri jej zodvihnutí uchopme deku rovnomerne za obe strany.
 • Čo najrýchlejšie prepravíme psa k veterinárovi.
 • Pes má v oku cudzí predmet alebo cudzorodú látku

  1. Vypláchneme oko sterilným očným roztokom alebo čistou vodou. Oko preplachujeme 10 - 15 minút.
  2. Ak je oko podráždené aj po prepláchnutí, dopravíme psa k veterinárnemu lekárovi.
  3. Rôzne semená tráv alebo iné ostré predmety sa pri preplachovaní neuvoľnia. Prepravíme teda psa k veterinárovi, aby neprenikli hlbšie do spojovky alebo vnútra oka. Veterinárny lekár posúdi, či je rohovka psieho oka poškodená. Vzhľadom na to, že niektoré očné lieky obsahujú steroidné zložky, ktoré môžu poškodenie rohovky zhoršiť, nepodávajme psíkovi lieky, kým ho nevyšetrí veterinár.