psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Prídavné orgány oka

Latinský názov: 
Organa oculi accessoria
Autor článku: 

K prídavným orgánom oka zaraďujeme obočnicu, okohybné svaly, viečka, spojivka a slzný aparát.

Obočnica psa

Obočnica je silná väzivová blana, ktorá vystieľa očnicu a zrastá s okostnicou.

Okohybné svaly a ich inervácia

Priečne pruhované svaly, ktoré ležia v očnici a pohybujú očnou guľou a viečkami. Rozdeľujú sa na priame a šikmé. Inerváciu okohybných svalov zaisťuje okohybný, kladkový a odvádzajúci nerv.

Psie viečka

Funkcia psích viečok spočíva v ochrane bulbu a v roztieraní slzného filmu po rohovke - sú to pohyblivé ochranné prikrývky očnej gule, ktoré odstupujú na očnicovom obvode. Rozlišujeme horné (Palpebra superior) a dolné (Palpebra interior)viečko. Horné viečko je vačšie a pohyblivejšie.

Vonkajšia plocha viečok je krytá kožou, vnútorná sliznicou (spojivkou). Na vonkajšej hrane vyrastajú riasy (Cilia), ktoré tvoria mechanickú ochranu oka. Na vnútornej hrane vyusťujú vačkovité mazové žľazy (Glandulae tarsales). Pohyblivosť viečok zabezpečuje m. orbicularis oculi. Inerváciu zabezpečuje n. palpebralis. Horné a dolné viečka sú spojené v mediálnom a laterálnom kútiku a tvoria štrbinu.

Tretie viečko (žmurka) - leží vo vnútornom očnom kútiku medzi rohovkou a dolným viečkom. Je to duplikatúra spojivky, ktorej podkladom je chrupka. Pri zatváraní štrbiny tretie viečko prekrýva časť vnútornej polovice očnej gule. Funkcia žmurky spočíva v produkcii slzného filmu, jeho distribúcii po rohovke a v ochrane rohovky.

Slzný aparát psa

Slzný aparát je zložený zo slznej žľazy a odvodných ciest.
Slzná žľaza leží na vnútornej ploche jarmového výbežku čelovej kosti nad očnicovými svalmi. Vývody slznej žlazy vyúsťujú do spojiovkového vaku medzi viečkom a očnou guľou.
Slzy, ktoré sú produktom slznej žľazy, sa vylučujú nepretržite a ich hlavnou úlohou je ochrana a omývanie rohovky.
Vývodné slzné cesty sa začínajú slznými otvorčekmi vo vnútornom očnom kútiku, krátkou slznou trubičkou vstupujú do slzného váčika. Z váčika postupuje slzovod do nosovej dutiny, kde má vyústenie.

Vedeli ste, že: 
  • Mihalnicový maz zabraňuje pretekaniu sĺz cez okraj mihalnice.
  • Okraje viečok sú často bez srsti, pigmentované.
  • Z horných viečok u psov vyusťujú v dvoch alebo viacerých radách riasy.
  • Viečka obsahujú mazové žľazy, najväčšia je - Meibomova.