psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Zmysly psa

Zmysly psa
Latinský názov: 
Organa sensuum
Autor článku: 

Zmyslové ústrojenstvo psa slúži na komunikáciu organizmu s vonkajším prostredím. Prostredníctvom zmyslových orgánov sa zachytávajú rôzne fyzikálne a chemické podnety z vonkajšieho prostredia a po odstredivých nervových dráhach sú prenášané do mozgu, kde vyvolávajú zmyslové pocity.
Každý zmyslový ústroj sa skladá z vlastného orgánu, ktorý podnet príjma, z dostredivých nervových dráh, ktoré vedú podráždenia vyvolané podnetom do mozgu a z nervového ústredia.

Delenie zmyslových ústrojov

  • Distančné zmyslové orgány - zrak, sluch a čuch, ktoré prijímajú podnety z vonkajšieho prostredia aj z väčšej vzdialenosti od zdroja podnetu,
  • Kontaktné zmyslové orgány - hmat a chuť, ktoré reagujú na podnet len pri bezprostrednom styku s jeho zdrojom, resp. pri kontakte so zdrojom podnetu.

Vonkajšie podnety

  • pre zrakový orgán - svetlo,
  • pre sluchový orgán - zvuk,
  • pre čuchový orgán - pach,
  • pre chuťotý orgán - chemicky rozpustné látky,
  • pre hmatový orgán - mechanické a tepelné podnety.
Vedeli ste, že: 
  • Zmyslové orgány sú nevyhnutné k efektívnej komunikácii medzi psami navzájom a taktiež pri komunikácii s ľuďmi.
  • Psy majú doteraz nepreštudované zmysly - napr. orientačný zmysel alebo tzv. šiesty zmysel.