psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Nos a nosová dutina

Nozdry psa
Latinský názov: 
Nasus externus et cavum nasi
Autor článku: 

Vonkajší nos psa je tvorený ňufákom, rozdeleným brázdičkou, ktorá sem zasahuje z horného pysku. U zdravých psov je oblasť nosa studená a vlhká, za čo je zodpovedný sekrét žliaz uložených vo vnútri nosovej dutiny.
Nozdry sú párové otvory, ktorými vzduch z vonkajšieho prostredia prúdi do nosových dutín. Na ich povrchu sa nachádza koža a za tvar nozdier sú zodpovedné chrupky. Majú schopnosť rozširovať sa, čo je výhodou pri zvýšenej potrebe vzduchu napr. pri zvýšenej fyzickej aktivite psa (napr. beh).

Nosová dutina sa nachádza za nosom samotným. Je rozdelená priehradkou na ľavú a pravú polovicu. Od ústnej dutiny ju oddeľuje tvrdé a mäkké podnebie. Každá polovica nosovej dutiny obsahuje zvláštne útvary, tzv. nosové škrupiny , ktoré odstupujú z bočných stien nosovej dutiny. Sú tvorené sčasti kosťou a sčasti chrupavkou. Každá polovica obsahuje tri takéto škrupiny, ktoré sa rôzne stáčajú, čím delia jednotlivé polovice nosovej dutiny na priechody (spoločný, horný, stredný a dolný nosový priechod). Podobne ako nosová dutina, sú aj jednotlivé škrupiny pokryté sliznicou. Prednú časť nosovej dutiny zaberá dýchacia oblasť (pokrýva najväčšiu časť nosovej pasáže), kým zadná časť nosovej dutiny patrí čuchovej oblasti (podľa využitia psa môže zaberať rozličnú plochu).
V čuchovej oblasti sa nachádzajú špeciálne čuchové bunky, ktorých výbežky tvoria prvý hlavový nerv (n. olfactorius).

Hlavné funkcie nosovej dutiny psa

  • Vďaka silnému prekrveniu sliznice nosových škrupín a vďaka prítomnosti žliaz tu dochádza k ohrievaniu a zvlhčovaniu vdychovaného vzduchu.
  • Nosová dutina predstavuje bariéru, ktorá zabraňuje vdýchnutiu prachových častíc, ktoré sa zachytávajú v sekréte produkovanom drobnými žliazkami. Tento sekrét je vďaka epitelu opatrenému riasinkami posúvaný smerom k hltanu, kde je prehltnutý.

So samotnou nosovou dutinou sú spojené aj vedľajšie nosové dutiny (Sinus paranasales), ktorých funkcie nie sú celkom objasnené, ale majú význam pri otepľovaní, resp. ochladzovaní vdýchnutého vzduchu. Jednou z týchto dutín je čelová dutina, ktorej veľkosť a tvar sa mení v závislosti od plemena.

Vedeli ste, že: 
  • Povrch nosa u psa je rozdelený pomocou plytkých brázd, ktoré sú nezameniteľné a charakteristické pre konkrétneho psa, a podobne ako odtlačky prstov u ľudí sa môžu využiť pri identifikácii jedinca.
  • Na dosiahnutie intezívnejšieho čuchového vnemu dochádza u psov k rýchlym a opakovaním vdychom a výdychom, ktoré majú za cieľ koncentrovať pachové častice práve na čuchovú oblasť nosovej sliznice.
  • Do nosovej dutiny ústi jeden z dvoch vývodov slzovodu (v úrovni očných zubov), druhý otvor leží na rozhraní medzi kožou a nosovou sliznicou v nozdrách.
  • U psov sa nachádza tzv. Jacobsonov orgán (Organum vomeronasale), ktorý slúži na analýzu pachov z ústnej dutiny a má nemalý význam pri vyhěadávaní potravy a "vetrení".