psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Dýchacia sústava psa

Dýchacia sústava psa
Latinský názov: 
Apparatus respiratorius
Autor článku: 

Hlavnou funkciou dýchacej sústavy psa je výmena plynov medzi organizmom a vonkajším prostredím. Počas dýchania je vzduch z prostredia privádzaný do pľúc a vydychovaný vzduch je odvádzaný z pľúc pravidelným vdychom a výdychom. Počas tohto procesu dochádza k dodávaniu kyslíka (O2) do organizmu a k vylučovaniu nepotrebného oxidu uhličitého (CO2).

Dýchacia sústava psa má však aj ďalšie funkcie, ktoré nesúvisia s dýchaním:

  • podieľa na termoregulácii (udržiavanie stálej telesnej teploty), keďže na rozdiel od človeka psy nemajú potné žľazy na celom povrchu tela,
  • hrá rolu aj pri hlasových prejavoch psov (štekanie, vrčanie),
  • má nemalý význam pri čuchu,
  • veľmi dôležitou funkciou je účasť pri regulácii acidobázickej rovnováhy (správny pomer kyselín a zásad v organizme).

Zloženie dýchacieho aparátu psa

  • horné dýchacie cesty (nos, nosová dutina, nosová časť hltana),
  • dolné dýchacie cesty (hrtan, priedušnica, priedušky),
  • vlastný dýchací orgán, ktorý predstavujú pľúca.

Mechanizmus dýchania psa

Dýchanie je relatívne jednoduchý proces, na ktorom sa podieľajú dýchacie svaly (medzirebrové svaly a bránica). Bránica je veľký sval, oddeľujúci hrudnú a brušnú dutinu psa. Pri jej pohybe smerom dozadu (k chvostu psa), vzniká v hrudnej dutine podtlak, v dôsledku čoho sa pľúca roztiahnu a naplnia vzduchom (nádych). Naopak, pri pohybe bránice smerom dopredu (k hlave psa), dochádza k zmenšeniu pľúcneho objemu a vytlačeniu vzduchu (výdych).

Vedeli ste, že: 
  • Dýchací systém psa sa stáva plne funkčným už pri prvom vdychu krátko po narodení.
  • Ak chceme pri pitve zistiť, či sa mláďa narodilo živé alebo mŕtve, ponoríme jeho pľúca do vody. Ak žilo (nadýchlo sa po narodení), pľúca plávajú po hladine. Ak sa narodilo mŕtve, v pľúcach nebol žiaden vzduch, klesnú na dno.
  • Frekvencia dychu zdravého psa v dospelosti sa pohybuje v rozmedzí 10 – 30 vdychov za minútu (v závislosti od plemena, kondície, atď.).