psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Hrtan, priedušnica, priedušky

Latinský názov: 
Larynx, Trachea, Bronchi
Autor článku: 

Hrtan psa

Hrtan je krátky úsek dýchacích ciest, tvorený chrupavkami rôzneho tvaru (navzájom pospájané svalmi, kĺbami a väzmi) z ktorých najdôležitejšia je elastická príklopka. Hrtan spája hltan s priedušnicou. Hlavnou funkciou hrtanu je regulácia objemu vzduchu počas dýchania, zamedzenie vniknutia cudzích častíc do dýchacej sústavy a je hlavným orgánom hlasu.

Vznik zvuku v psom hrtane

Pri výdychu sa v hrtanovej dutine hlasivky rozkmitajú a je tak prerušené plynulé prúdenie vzduchu. Pri vznikajúcom zvuku sa mení napätie hlasiviek a veľkosť hlasivkovej štrbiny, činnosťou priečne pruhovaných svalov, sa mení aj tvar hrtana.
Výška zvuku je závislá na kmitočte hlasiviek a veľkosti hrtana, sila zvuku zase závisí od intenzity prúdu vzduchu, zafarbenie hlasu je dané tvarom a uložením hrtana.

Priedušnica psa

Priedušnica je trubicovitá štruktúra, spájajúca hrtan s prieduškami (pripomína trubicu z vysávača). Je tvorená prstencami z chrupaviek, ktoré jej dávajú pevnosť a zabraňujú kolapsu jej steny. Jednotlivé prstence sú pospájané väzmi a majú okrúhly tvar. V hornej časti sa prstence nespájajú, sú premostené priedušnicovým svalom, čo umožňuje zväčšenie priemeru priedušnice v dobe zvýšenej potreby vzduchu (záťaž). Priedušnica prebieha po dolnej strane krku až do hrudnej dutiny psa, kde sa pred vstupom do pľúc, v oblasti bázy srdca (oblasť 4.-6. medzirebrového priestoru) rozdvojuje na pravú a ľavú priedušku.

Priedušky psa

Psie priedušky vznikajú postupným delením priedušnice. Priedušnica sa spočiatku delí na dve priedušky, ktoré vstupujú do pravej resp. ľavej časti pľúc. Každá prieduška sa ďalej rozvetvuje na menšie vetvy (podobne ako sa delí kmeň stromu na menšie konáre), čím vzniká útvar, tzv. prieduškový strom.
Najmenšie vetvy označujeme ako priedušničky a priedušinky. Tie na rozdiel od priedušnice a priedušiek nie sú vystužené chrupavkou. Každá vetva prieduškového stromu nakoniec končí vo vakovitých útvaroch, ktoré nazývame ako pľúcne mechúriky (alveoly). Každý pľúcny mechúrik je bohato prestúpený drobnými krvnými kapilárami, čo umožňuje výmenu dýchacích plynov.

Vedeli ste, že: 
  • Počas prehĺtania sa hrtan uzavrie pomocou príklopky, ktorá zamedzí vniknutiu potravy alebo tekutiny do dýchacích ciest.
  • Priedušnica psa je tvorená zo 42 – 46 chrupavčitých prstencov.