psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Pľúca a pohrudnica

Latinský názov: 
Pulmo, Pleura
Autor článku: 

Pľúca psa

Pľúca predstavujú párový orgán a sú uložené v hrudnej dutine, ktorú skoro celú vypĺňajú. Majú povahu zložitej alveolárnej žľazy, ktorá zabezpečuje výmenu plynov medzi krvou a vzduchom.
Každá polovica pľúc sa u psa ďalej delí na menšie časti, tzv. laloky. Pravá polovica pľúc sa u psa skladá zo štyroch, kým ľavá polovica len z troch pľúcnych lalokov. Medzi pravou a ľavou polovicou pľúc sa nachádza medzipľúcie (Mediastinum), ktoré ich oddeľuje.
Samotné pľúca tvorí hubovitá pľúcna hmota, vo vnútri ktorej sa nachádza prieduškový strom. Povrch pľúc je pokrytý tenkou blanou, ktorú označujeme ako popľúcnica.

Skladba pľúc

  1. Prieduškový strom (priedušnica sa ďalej vetví, menšie segmenty majú stále užší kaliber a aj hrúbku steny),
  2. Pľúcny lalok (Lobus),
  3. Pľúcny lalôčik (Lobulus),
  4. Pľúcny mechúrik (Alveolus) - vypĺňa najväčšiu časť pľúcneho lalôčika, práve v jeho stenách prebieha výmena plynov.

Pohrudnica psa

Pohrudnica je tenká blana pokrývajúca vnútornú plochu hrudného koša. Prechádza aj na vonkajšiu časť pľúc, kde vytvára popľúcnicu. Medzi oboma blanami sa nachádza priestor (pohrudnicová dutina), ktorý je vyplnený malým množstvom tekutiny. Táto má za funkciu zabezpečiť hladké kĺzanie oboch blán pri dýchacích pohyboch.

Vedeli ste, že: 
  • Okrem počtu pľúcnych lalokov sa pravá a ľavá polovica pľúc u psa odlišuje aj veľkosťou. Pravá strana je o čosi väčšia.
  • Okrem výmeny plynov sa pľúca uplatňujú aj pri vylučovaní vody a niektorých prchavých látok.