psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Besnota

Autor článku: 
Charakteristika ochorenia: 

Besnota je akútne vírusové ochorenie zvierat (cicavcov) prenosné aj na človeka. Postihuje pritom predovšetkým centrálny nervový systém, v dôsledku čoho sa pozorujú poruchy vedomia, zvýšená dráždivosť, parézy a paralýzy. Ochorenie sa zvyčajne končí smrťou.
Pôvodcom ochorenia je vírus, ktorý má afinitu k nervovým bunkám. Vírus sa do organizmu dostáva pohryzením besným zvieraťom, pretože sa vylučuje prakticky iba slinami chorého zvieraťa.
Vnímavosť na besnotu je u jednotlivých druhov zvierat rôzna, v prírodných podmienkach sú prameňom nákazy predovšetkým mäsožravce a netopiere. Extrémne vnímavé na besnotu sú líšky.
Pozor, ochorenie je prenosné na človeka a je smrteľné ochorenie !
Počas rokov 2001 – 2015 bolo zaznamenaných 10 prípadov besnoty (2001 - 2005 bez výskytu besnoty; 2006 bol zaznamenaný jeden prípad u besnej líšky; 2007 - 2012 bez výskytu besnoty; 2013 bolo zaznamenaných 7 prípadov, z toho dva prípady u psov; 2014 bez výskytu besnoty; 2015 boli doposiaľ zaznamenané tri prípady výskytu besnoty u líšok). 

Príznaky: 

U psov bestnota prebieha zväčša v dvoch formách:

  • zúrivej
  • tichej.

Zúrivá forma besnoty

Zúrifá forma má 3 štádiá:

  • V začiatočnej fáze, ktorá trvá 1-3 dni sa pes stáva apatický, neposlušný, schováva sa na tmavé miesta, neochotne plní rozkazy chovateľa alebo na ne vôbec nereaguje, prestáva rozlišovať známych ľudí od neznámych a podráždene reaguje na vonkajšie podnety. Psík je často nepokojný, líha si alebo vstáva, lapá akoby po vzduchu. Niekedy možno pozorovať aj svrbenie pohryzeného miesta. Jedným z typických príznakov je zvrátená chuť- zviera požiera rôzne predmety ako napr. drevo, zem, kamene, sklo a. i. V dôsledku ochrnutia hltana zviera nemôže prijímať potravu a piť vodu a začne slintať.
  • V druhej fáze sa však prejavujú príznaky ochorenia výraznejšie. Zvieratá majú záchvaty zúrivosti, často si hryzú niektorú časť tela a usilujú sa utiecť. Ak sa im to podarí, utekajú bezcieľne na veľké vzdialenosti. Tie zvieratá, ktoré sú v uzatvorenom priestore alebo v klietkach narážajú do stien, vylamujú si zuby, porania si papuľu. Je možné pozorovať nápadné slinenie, jazyk vyčnieva z papule.
  • V poslednom štádiuochrnú ďalšie svalové skupiny, zvieratá nevydávajú žiadny hlas a po poklese telesnej teploty pes uhynie.

Tichá forma besnoty

 U tichej formy, ktorá sa vyskytuje asi v 10-20 % prípadov možno pozorovať len príznaky zo začiatočného štádia zúrivej

Liečba: 

Liečba sa neprevádza. Jedinou prevenciou proti ochoreniu je vakcinácia vnímavých zvierat (u psov zo zákona od 3. mes. veku).

Prevencia: 

Vakcinácia psa proti besnote v súlade s § 17 zákona č. 39/2007 Z. z..

Plemenná predispozícia: 

Neexistuje plemenná predispozícia. Väčšiemu riziku sú vystavené voľne sa pohybujúce psy.

Poznámka: 

Pre istotu odporúčame si preštudovať aj článok s názvom Ako postupovať pri poranení človeka psom.