psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Dysplázia bedrových kĺbov

Autor článku: 
Charakteristika ochorenia: 

Dysplázia bedrových kĺbov (DBK) je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení pohybového aparátu u psov. Je to dedične podmienená vývojová anomália bedrových kĺbov vyskytujúca sa u všetkých plemien psov a je charakterizovaná ireverzibilnými zmenami kĺbovej jamky a hlavice stehennej kosti.
Pre dyspláziu bedrových kĺbov je charakteristická laxita (voľnosť) bedrového kĺbu, jeho abnormálne utváranie a vývoj, ktoré v pokročilom štádiu vyúsťuje do artrózy(nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbov). U niektorých plemien je práve dysplázia bedrového kĺbu najčastejšou príčinou rozvoja artrózy v spomínanom kĺbe.
Diagnostikuje sa pomocou ortopedického a röntgenologického vyšetrenia, na základe ktorého sa určí stupeň dysplázie bedrového kĺbu (DBK) od 0 – 4 ( 0 negatívny, 4 ťažký stupeň) alebo sa môžeme stretnúť so stupnicou podľa medzinárodnej kynologickej federácie A – E (A negatívny, E ťažký stupeň).

Príznaky: 

Z hľadiska klinických prejavov môžeme rozdeliť psov s týmto ochorením do troch skupín:

  1. Mladé jedince (vek 4 - 14 mes.) bez klinických príznakov, u ktorých sa DBK diagnostikuje náhodne pri klinickom alebo röntgenologickom vyšetrení
  2. Mladé jedince (vek 4 - 14 mes.) s klinickými príznakmi. Typickým príznakom je problém so vstávaním, neochota k pohybu (chôdza po schodoch, športové aktivity a iné). Pri behu sa pes pohybuje ako zajac – odráža sa súčasne oboma panvovými končatinami. Krívanie sa prejavuje najčastejšie po záťaži. V dôsledku bolestivosti tohto patologického procesu sa majitelia psov môžu stretnúť so zmenou správania, niekedy aj s agresivitou.
  3. Dospelé jedince (vek nad 15 mes.) s artrotickými zmenami v kĺbe. Príčinou klinických prejavov je artróza a to hlavne krívanie chronickej povahy, kĺby sú vplyvom artrotických zmien pevné a pri ortopedickom vyšetrení je spravidla zaznamenaná pseudokrepitácia. Pri dlhotrvajúcich problémoch vzniká atrofia svalov (poškodenie štruktúry svalov v zmysle jeho zmenšenia, pričom dochádza aj k zníženiu jeho funkcie) panvových končatín. 
Liečba: 

Je dobré zvážiť všetky klinické aspekty tohto ochorenia spolu s technickou a finančnou náročnosťou liečebných postupov.

V zásade je k dispozícii liečba:

  • konzervatívna
  • chirurgická.

Chirurgická liečba môže byť:

  • paliatívna - podáva s cieľom zastaviť alebo spomaliť progres ochorenia a zmierniť ťažkosti ktoré spôsobuje. Napr. pektinektómia (preťatie či vyťatie svalu m. pectineus resp. jeho šľachy).  V súčasnosti sa táto metóda nevyužíva
  • rekonštrukčná - slúži k obnoveniu stability bedrového kĺbu u rastúcich psov a tým obmedziť rozvoj degeneratívnych zmien. Napr. trojitá osteotómia panvy
  • záchovná - sú určené pre dysplastické bedrové kĺby s artrózou a bolestivosťou. Patrí tu resekcia (operatívne odstránenie časti orgánu) hlavice a krčku bedrovej kosti  

Liečbu je dobré zamerať na prevenciu a obmedzenie rozvíjajúcich sa degeneratívnych zmien v bedrovom kĺbe a zmierniť alebo odstrániť bolestivosť a obnovenie plnohodnotnej funkcie artrózou zmeneného kĺbu. Jedince s artrotickými zmenami bedrového kĺbu nie sú vhodnými kandidátmi pre preventívnu rekonštrukčnú operáciu. V týchto prípadoch volíme medikamentóznu liečbu alebo záchovné chirurgické zákroky. Liečba mladých jedincov DBK súvisiaca s laxitou kĺbu by mala smerovať k prevencii resp. obmedzeniu rozvoja artrózy zlepšením stability kĺbu pomocou rekonštrukčnej chirurgii.

Konzervatívna liečba prichádza do úvahy u rastúcich jedincov alebo u dospelých psov s pokročilou artrózou. Taktiež prichádza do úvahy ak je finančne náročná pre majiteľa chirurgická liečba. Cieľom konzervatívnej liečby je znížiť bolestivosť a zachovať funkčnosť kĺbu.    

Prevencia: 
  • zníženie hmotnosti u obéznych psov
  • u psov s nadváhou, obmedzenie fyzickej aktivity.

Súčasťou konzervatívnej liečby je aj fyzikálna terapia – plávanie, ktoré pomáha z hľadiska zachovania alebo obnovenia pohybu v kĺbe a posilnenia svalov panvovej končatiny. Cvičením a pasívny pohyb v kĺbe zlepšuje výživu chrupavky. Používanie chondroprotektív či už profylakticky (opatrenie, ktoré predchádza vzniku ochorenia) alebo za účelom liečby. Úprava stravy – kompletné krmivá pri problémoch s kĺbmi alebo poruchami pohyblivosti

Plemenná predispozícia: 
Rozvoj tohto geneticky podmieneného ochorenia je podmienené viacerými faktormi, medzi ktoré patrí veľkosť plemena, rýchlosť rastu, výživa, telesná konštitúcia, endokrinologické dysbalancie a pod. Takže, vznik ochorenia je podmienené interakciou genetického podkladu a faktormi vonkajšieho a vnútorného prostredia. Najčastejšie sú postihnuté veľké a obrie plemená (nemecký ovčiak, bernardín, retriever, boxer, rotvajler, doberman, malamut a pod.) ale môže sa vyskytnúť u ktoréhokoľvek plemena (kokešpaniel, pudel, pointer a iné). Výskyt ochorenia u psov a súk je približne rovnaký. Najväčšou svetovou databankou zhromažďujúcou údaje o DBK je Ortopedická nadácia pre zvierata (OFA, Orthopedic Foundation for Animals). V súčasnosti databáza zahŕňa približne 172 plemien a 1,2 milióna vyšetrených psov.
Upozornenie: 

Nezaraďovať psov s výskytom DBK do chovu! Pre každé plemeno sú určené osobitné podmienky zaradenia do chovu (podmienky stanovujú chovateľské kluby).