psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Juvenilná panostitída

Autor článku: 
Charakteristika ochorenia: 

Panostitída je spontánne vznikajúce a samovoľne ustupujúce ochorenie dlhých rúrovitých kostí u mladých psov veľkých a obrích plemien. Najčastejšie sa prejavuje vo veku 5 – 12 mesiacov, ale môžeme sa s ňou stretnúť aj u starších jedincov. Častejšie sú postihnuté psi ako suky. U súk je ochorenie spojené s prvým estrom. Etiologický faktor juvenilnej panostitídy nebol jednoznačne preukázaný.
Predpokladá sa, že na vznik ochorenia vplývajú mnohé faktory ako napr.:

  • plemenná predispozícia,
  • bakteriálna a vírusová osteomyelitída,
  • metastázy z hnisavých ložísk,
  • hyperestrogenizmus,
  • stres,
  • alergické stavy,
  • metabolické poruchy,
  • autoimúnne ochorenia a pod.   
Príznaky: 

U postihnutých psov si môžeme všimnúť mierne až silné krívanie jednej alebo viacerých končatín. Ochorenie sa najskôr prejaví na dlhých kostiach hrudníkových končatín. Najčastejšie postihuje ramennú kosť, lakťovú kosť, vretennú kosť, stehennú kosť a holennú kosť.
Ochorenie obvykle z jedného miesta vymizne a objaví sa na inom mieste. Takýto cyklus prebieha v 2 - 3 týždňových intervaloch s krátkymi prestávkami medzi epizódami. Pri palpácii pozorujeme bolestivosť kostí.
Sprievodným príznakom môže byť letargia, anorexia a horúčkovité stavy. Pri dlhotrvajúcich stavoch sa môže objaviť aj atrofia svalov.
Klinické príznaky väčšinou sami vymiznú keď psy dosiahnu vek 18 – 20 mesiacov.     

Liečba: 

Liečba juvenilnej panostitídy je symptomatická, cieľom je zmiernenie bolesti. Podávajú sa nesteroidné protizápalové lieky, poprípade antibiotiká.

Prevencia: 

V prvom rade sa po zistení príznakov odporúča pokoj, podávanie kvalitného a vyváženého krmiva, ktoré je určené pre šteňatá. Na prevenciu vzniku ochorenia je doporučené podávať šteňatám počas celej doby rastu alebo pulzne (3 mesiace podávať a 3 mesiace pauza) podporné prípravky s obsahom chondroprotektívnych látok.   

 

Plemenná predispozícia: 

Panostitída postihuje najčastejšie nemeckých ovčiakov, ale môže sa vyskytnúť aj u iných veľkých, stredných a ojedinele aj u malých plemien psov.  

Upozornenie: 
  • Do kompletných krmív nepridávať vápnik ani iné minerálne doplnky, môže dôjsť k nevyrovnanému pomeru vápnika a fosforu.
  • Nevystavovať rastúce jedince nadmernej záťaži, ako napríklad jednostranné zaťaženie pri behaní popri bicykli, či nadmerne dlhé prechádzky.