psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Cysty na vaječníkoch u súk

Autor článku: 
Charakteristika ochorenia: 

Cysty na vaječníkoch predstavujú štrukturálne a funkčne zmenené nezovulované folikuly zotrvávajúce na vaječníkoch po dlhšiu dobu. Častejšie sa s nimi stretávame u mladších súk do veku troch rokov. Tento stav je vyvolaný funkčnou dysbalanciou hypotalamo-hypofýzo-ovariálnej osy.    

Príznaky: 

Väčšinou ide o výrazné predĺženie proestra alebo estra (obdobia počas hárania).
V prípade straty funkčnosti cysty sa zviera dostáva do obdobia pohlavného kľudu (ktorý môže byť predĺžený alebo trvalý). Výsledným stavom je predĺžený alebo trvalý anestrus (obdobie bez hárania).
Vaječníkové cysty môžu spontánne zaniknúť.  

Liečba: 

V prípade vaječníkových cýst prichádza do úvahy hormonálna liečba alebo chirurgické odstránenie cýst

Prevencia: 

Prevencia proti vzniku cýst na vaječníku neexistuje. Niektoré vzniknú a následne aj zaniknú spontánne, pričom ich nemusia sprevádzať žiadne varovné signály. Našťastie väčšina z nich nevedie k zhubným nádorom.