psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Glaukom

Autor článku: 
Charakteristika ochorenia: 

Glaukom je častou príčinou poruchy videnia psov a je to ochorenie spojené so zvýšeným vnútroočným tlakom, nazýva sa tiež aj zelený zákal.

Príznaky: 

Klinické príznaky sú veľmi rozdielne a závisí od stupňa vnútroočného tlaku, doby trvania ochorenia a od veku zvieraťa.
Medzi príznaky patrí:

  • bolestivosť očnej buľvy,
  • zmena správania súvisiaca s bolestivosťou a zahrňuje apatiu,
  • anorexia,
  • vyhľadávanie tmavých a kľudných miest.

Ďalším príznakom môže byť zväčšenie zreničky, opuch rohovky, silne nastrieknuté cievy, zvýšené hodnoty vnútroočného tlaku, poruchy videnia.

Liečba: 

Liečba je rozdelená na medikamentóznu a chirurgickú. V niektorých prípadoch sa môže kombinovať. Výber liečby je vždy individuálny a záleží od veľa faktorov.
Medikamentózna liečba ja zameraná na zníženie vnútroočného tlaku.
Chirurgická liečba sa snaží obmedziť produkciu komorového moku, alebo vytvoriť alternatívne cesty jeho odtoku