psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Mliečna žľaža

Latinský názov: 
glandula mammaria
Autor článku: 

Mliečna žľaza (mamma) je špecifickou žľazou. Funkčne súvisí s pohlavnou sústavou. Zmeny na pohlavných orgánoch vyvolávajú cyklické zmeny v mliečnej žľaze. Preto je podstatný rozdiel medzi juvenilnou mliečnou žľazou (u mláďat), mliečnou žľazou počas gravidity, v období pokoja, regresie alebo v involúcii (starobe). Mliečna žľaza sa u suky siaha od hrudníkovej až po lonovú oblasť na spodnej časti tela.

Tkanivo mliečnej žľazy je tvorené alveolami (mechúrikmi), z ktorých sekrét odteká do vývodov. Alveola má oválny tvar a je vystlaná sekrečným epitelom. Pod vplyvom endokrinnej sústavy (estrogénových hormónov) prekonáva tkanivo mliečnej žľazy výrazné zmeny v období pohlavného dospievania a počas gravidity. V tomto období dochádza u suky v tkanive žľazy k rozvoju siete kanálikov a alveol.

Časti mliečnej žľazy suky

  • Telo mliečnej žľazy (corpus mammae) je na povrchu pokryté jemnou ochlpenou kožou s potnými a mazovými žľazami. Zvyčajne má suka 10 nie rovnako veľkých mliečnych súborov (5 na každej strane). Mliečny súbor je tvorený telom a bradavkou.
  • Bradavka (papilla mammae) je bez chlpov a krátka, má kužeľovitý tvar. Nasadá na spodnú časť tela mliečnej žľazy. Bradavkou prebiehajú vývodné kanáliky.
  • Vývodné mliečne kanáliky (ductus lactiferi) začínajú od alveol, postupne sa spájajú a zväčšujú až ústia do tzv. mliečnej cisterny (zásobárne) a vyúsťujú otvormi na povrchu bradavky.

Funkciou mliečnej žľazy suky je výživa šteniatok. Prvým sekrétom vylúčeným tesne pred pôrodom a niekoľko dní po pôrode je mledzivo – kolostrum. Svojim zložením a vlastnosťami sa líši od mlieka. Mlieko sa vylučuje až počas ďalšieho obdobia laktácie.
Koncom laktačného obdobia začína u suky regresia mliečnej žľazy. Žľazové bunky postupne znižujú svoju činnosť a sú nahrádzané tukovým a spojivovým tkanivom. Tento stav pretrváva až do ďalšej gravidity.

Vedeli ste, že: 
  • Mliečna žľaza suky vyúsťuje na bradavke nie jedným, ale viacerými (10 až 15) otvormi.
  • Mliečnu žľazu majú aj psy – samce. Nachádza sa na rovnakých miestach ako u suky, ale je zakrpatená. Preto aj u psov nachádzame bradavky.