psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Zlomeniny u psa

Autor článku: 
Popis situácie: 

Zlomeninou (fraktúrou) rozumieme akékoľvek prerušenie celistvosti kosti alebo chrupavky psa. Každá zlomenina môže poškodiť okolité mäkké tkanivo. Fraktúry sú závážnejšie, pokiaľ sa týkajú kĺbu a môžu viesť k artritíde alebo pokiaľ časti kostí prenikajú tkanivami (komplikované zlomeniny). Komplikované zlomeniny, pri ktorých je kosť obnažená, môžu viesť k ťažkým infekciám, ktoré sa obtiažne liečia.

Hýbanie zlomenou končatinou pri poskytovaní prvej pomoci môže rozsah zranenia zväčšiť. Roztrieštené a ostré konce kostí môžu poškodzovať tkanivo alebo tepny, a preto je dôležité so zlomenou končatinou psa nehýbať. Kým psa nedopravíme k veterinárnemu ošetreniu, zabezpečme mu pokoj a obmedzme jeho pohyb.

Typy zlomenín

Najčastejšie sú 4 typy zlomenín: uzavreté zlomeniny, komplikované (otvorené) zlomeniny, epifyzálne zlomeniny a čiastočné zlomeniny. Ďalej sa charakterizujú tým, či sú to jednoduché zlomeniny, pri ktorých sa kosť zlomí na 2 alebo 3 rôzne časti, alebo či sa kosť roztriešti na mnoho kusov.

Uzavreté zlomeniny

sú tie, pri ktorých nedochádza k poškodeniu kože psa. Kosť je síce zlomená, ale koža je neporušená.

Komplikované / otvorené zlomeniny

pri ktorých zlomená kosť prepichuje kožu a trčí z tela von. Tieto zlomeniny sú nebezpečné najmä v tom, že sa kosť môže kontaminovať špinou alebo pieskom, čo vedie k infekcii.

Epifyzálne zlomeniny

sa najčastejšie vyskytujú u mladých psov, ktoré ešte rastú. U zvierat mladších ako jeden rok sa krehké miesta vyskytujú na oboch koncoch dlhých kostí, tam, kde kosť rastie. Tieto miesta sa označujú ako rastové platničky. Tieto platničky sú náchylnejšie na fraktúry, pretože sú to najslabšie časti kosti (nie sú ešte plne osifikované). Najčastejšie k zlomeninám dochádza na konci stehennej kosti (femur) a v hornej časti ramennej kosti (humerus).

Čiastočné zlomeniny

sú malé trhliny v kosti, kedy kosť nie je úplne prerušená. Navonok je v podstate bez zmeny, len je prasknutá.

Prevencia: 
 • snažme sa psa mať stále pod kontrolou, počas výskytu pri rušných a frekventovaných cestách a iných nebezpečných miestach pripnime psa na vôdzku,
 • ak cestujeme so psom v aute, používajme postroj na to určený, aby sa mu pri náhlom zabrzdení nemohlo nič stať.
Symptómy: 

Príznaky pri zlomeninách sú odvodené od toho, v akej oblasti a v akom rozsahu k fraktúre došlo. Najzávažnejšie bývajú zlomeniny v kĺboch. Zlomeniny chrbtice môžu poškodiť miechu a spôsobiť ochrnutie. Všetky zlomeniny sú však závažné a je potrebné ich liečiť.

 • ak je zlomená kosť v končatine, pes sa ju obvykle snaží držať nad zemou tak, aby ju nezaťažoval.
 • nezvyčajne ohnutý chvost môže indikovať zlomeninu chvostových stavcov,
 • bolesť v mieste zlomeniny,
 • opuch v mieste zlomeniny,
 • odkrytá kosť pri otvorenej zlomenine,
 • krvácanie pri otvorenej zlomenine,
 • šok.
Prvá pomoc: 

Všetky zlomeniny si vyžadujú ošetrenie veterinárnym lekárom.

 1. Zafixujme papuľu psa, aby sme mohli pokračovať v prvej pomoci.
 2. Zlomeninou nepohybujeme, aby sme nespôsobili väčšie zranenie psa.
 3. Opatrne položíme psa na tvrdú podložku (dosku, dvere).
 4. Zabezpečíme oporu psa tým, že ho obložíme obväzmi alebo iným mäkkým materiálom.
 5. Nepokúšajme sa napraviť zlomeninu.
 6. Ak je zlomená končatina, zabalíme ju do mäkkej látky, ktorú obložíme dvoma rovnými, pevnými, nie veľmi ťažkými tyčami na spevnenie. Upevníme dvoma spojmi, jedným nad zlomeninou a druhým pod ňou. Skontrolujeme, či sme provizórnu dlahu neutiahli príliš, aby sme nezastavili krvný obeh.
 7. Ak je zlomená chrbtica, rebrá alebo iná časť tela, opatrne umiestnime psa na podložku a pokiaľ je to možné, znehybníme ho.
 8. Dopravíme psa urýchlene k veterinárovi.