psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Stredné ucho

Latinský názov: 
auris media
Autor článku: 

Stredné ucho psa je tvorené bubienkovou dutinou, bubienkom, sluchovými kostičkami a sluchovou trubicou.

Bubienková dutina psa

Bubienková dutina (cavum tympani) - má tvar pentagónu. Je vystlaná sliznicou. V bočnej stene leží bubienok, na dne sa nachádza bubienkové vyústenie sluchovej trubice. Strednú stenu tvorí kostná priehradka oddeľujúca stredné ucho od vnútorného. Nachádza sa na nej trojboký výbežok a v jeho okolí dva otvory (predsieňové okienko zakryté strmienkom a slimákové okienko zakryté druhotným bubienkom).

Bubienok psa

Bubienok (membrana tympany) - je polopriesvitná trojvrstvová blanka. Vonkajšiu vrstvu tvorí koža, strednú tuhé väzivo a vnútornú sliznica. Oddeľuje vonkajšie ucho od stredného.

Sluchové kostičky psa

Sluchové kostičky (ossicula auditus) - ich úlohou je prenášať zvukové vlny z bubienka do vnútorného ucha. Medzi sluchové kostičky zaraďujeme kladivko, nákovku, šošovkovitú kostičku a strmienok. Na sluchové kostičky sa upínajú dva priečne pruhované svaly (napínač bubienkovej blany a strminekový sval) - ovládajúce napätie bubienka.

Sluchová trubica psa

Sluchová trubica umožňuje výmenu vzduchu a vyrovnáva tlak v cavum tympani s vonkajším prostredím, pretože sliznica stredného ucha resorbuje vzduch.

Vedeli ste, že: 
  • Šošovkovitá kostička, ktorá patrí medzi sluchové kostičky u psa, u človeka nie je vyvinutá.