psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Hltan a pažerák

Latinský názov: 
Pharynx, Oesophagus
Autor článku: 

Hltan psa

Hltan psa je dutinový orgán zhruba lievikovitého tvaru umiestnený za ústnou dutinou. Z hltana vedú otvory do ústnej dutiny, dvoch nosových dutín, dvoch Eustachových trubíc (sluchových trubíc), hrtana a pažeráka. Hltan teda prestavuje spojenie ústnej dutiny s pažerákom a dochádza v ňom ku kríženiu dýchacích a tráviacich ciest. V dôsledku dejov, ktoré prebiehajú pri prehĺtaní, je potrave počas prechodu hltanom zabránené vstupovať do hrtana a nosových dutín reflexne a mechanicky .

V bočných stenách nosovej časti hltana sa nachádza vyústenie sluchovej trubice (ostium pharyngeum tubae auditivae). Sluchová trubica (tuba auditiva, Eustachova trubica) spája hltanovú dutinu s bubienkovou dutinou stredného ucha. Zabraňuje sa tak prehýbaniu ušného bubienka vplyvom zmien tlaku vzduchu.

Stena psieho hltana

 • Sliznica hltana (Tunica mucosa)
 • Svalová vrstva hltana (Tunica muscularis) je tvorená priečne pruhovaným svalstvom. Svalové vlákna sú usporiadané do povrchovej pozdĺžnej a hlbokej kruhovej vrstvy.
 • V hltanovej stene nachádzame aj zhluky lymforetikulárneho tkaniva, ktoré nazývame mandle alebo tonzily (Tonsillae).

Pažerák psa

Pažerák psa je dutý rúrovitý orgán, ktorý spája hltan so žalúdkom. Na rozdiel od nižšie uložených oddielov tráviaceho traktu, pažerák plní len transportnú a nie sekrečnú funkciu.

Časti pažeráka podľa priebehu

 • Krčný úsek (Pars cervicalis)
 • hrudný úsek (Pars thoracica), ktorý je vystavený zmenám vnútrohrudného tlaku
 • brušný úsek (Pars abdominalis), ktorý je najkratší a vstupuje do žalúdka.

Zloženie steny psieho pažeráka

 • sliznica - je "naskladaná" do pozdĺžnych rias,
 • podslizničné väzivo - obsahuje hlienové žliazky, ktoré vyúsťujú na povrhcu sliznice,
 • svalovina - tvorená z vnútornej kruhovej a vonkajšej pozdĺžnej vrstvy, je len priečne pruhovaná bez podielu hladkej svaloviny, čo je oproti človeku zásadný rozdiel,
 • adventícia - vonkajšia vrstva steny pažeráka, v hrudníkovej a brušnej časti ju tvorí aj pohrudnica a pobrušnica.

Na oboch koncoch pažeráka sa nachádzajú zvierače. Horný pažerákový kruhový zvierač je u psa tvorený len priečne pruhovanou svalovinou a dolný zvierač tvorí jednak hladká (vnútorná kruhová vrstva), ako aj priečne pruhovaná svalovina (vonkajšia pozdĺžna vrstva). Vysoký kľudový tonus oboch zvieračov uzatvára vstup do pažeráka na oboch jeho koncoch. Pri prehĺtaní sa oba zvierače uvoľnujú.
Prehĺtanie u psa je koordinovaným reflexným dejom. Kontakt sústa so sliznicou hltana zaháji peristaltické sťahy, ktoré posúvajú sústo nižšie, pričom dýchanie je na krátky čas potlačené. Funkciou dolného zvierača pažeráka je brániť návratu žalúdočných štiav do pažeráka (tzv. refluxu).

Vedeli ste, že: 
 • Potrava a voda sú v pažeráku transportované pomocou peristaltických vĺn, ktoré vznikajú činnosťou jeho svalových vrstiev.
 • U psa je prehltnutá tekutina transportovaná rýchlosťou až 100 cm/s. Pevné krmivo pasážuje pomalšie.
 • Dutina pažeráka je v pokoji stlačená a sliznica vo vnútri vytvára riasy. Počas prechodu sústa pažerákom sa riasy vyrovnajú, takže sa pažerák nemusí príliš rozťahovať a napínať. Pes takto môže bez problémov prehltnúť veľké sústo (kamene, kosti, hračky, veľké kusy mäsa).