psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Slinné žľazy

Latinský názov: 
Glandulae oris
Autor článku: 

Slinné žľazy psa patria k prídavným žľazám tráviacej sústavy. Skladajú sa s veľkých žliaz a z rozptýlených malých slinných žliazok a s ústnou dutinou sú spojené jedným alebo viacerými vývodmi.

Malé slinné žľazy (glandulae salivariae minores)

tvorí skupina lícnych žliaz (Glandulae buccales)

Veľké slinné žľazy (glandulae salivariae majores)

 • Príušná slinná žľaza (Glandula parotidea) je veľká lalôčikovitá slinná žľaza uložená povrchovo v príušnej oblasti psa s vývodom na papilke (Papila parotidea), ktorá sa nachádza v úrovni stoličiek.
 • Sánková slinná žľaza (Glandula mandibularis) leží v hĺbke pod predchádzajúcou slinnou žľazou a je len o málo väčšia ako príušná slinná žľaza. Jej vývod vyúsťuje pod jazykom na podjazykovej bradavičke (Caruncula sublingualis).
 • Podjazyková slinná žľaza (glandula sublingualis). Rozoznávame veľkú podjazykovú slinnú žľazu (glandula sublingualis monostomatica), ktorej vývod (ductus sublingualis major) sa prikladá k sánkovému vývodu (ductus mandibularis) a ústi s ním spoločne na caruncula sublingualis. Ďalšia tzv. malá podjazyková slinná žľaza (glandula sublingualis polystomatica) je tvorená komplexom drobných žliaz, ktoré pomocou 20-30 vývodov (ductus sublinguales minores) vyúsťuje v mieste podjazykovej krkvy (plica sublingualis) na ústnej spodine.

Druhy slinných žliaz podľa sekrétu

 • Serózne žľazy s vodnatým, čírym sekrétom (príušná slinná žľaza)
 • Mucinózne žľazy vylučujú mazľavý, hlienovitý sekrét, ktorý slúži ako ochrana vnútorného povrchu tráviacej sústavy.
 • Zmiešané žľazy vylučujú sekrét vodnatý aj mazľavý (sánková slinná žľaza a podjazykové slinné žľazy).

Slina (saliva) je zmes sekrétov všetkých slinných žliaz. Zloženie slín závisí od veku psa, zloženia kŕmnej dávky, od miesta ich vzniku a intenzity sekrécie. Všeobecne sliny psa obsahujú 98% vody, 0,3% anorganických látok, 0,2% organických látok a bunkové elementy (epitelové bunky, lymfocyty, hlien, enzýmy a mikróby).

Význam psích slín

 • Mechanický účinok slín: Slina obaľuje a zvlhčuje prijatú potravu a umožňuje jej kĺzanie. Zároveň sliny zvlhčujú sliznicu ústnej dutiny a zabraňujú tak jej vysychaniu a chránia ju pred mechanickým poranením hrubou potravou.
 • Chuťové vnemy: Sliny rozpúšťajú niektoré látky, ktoré dráždia chuťové receptory a súčasne tým stimulujú sekréciu slín, žalúdočnej, pankreatickej a črevnej šťavy. Zvýšené vylučovanie slín nastáva pri prijímaní potravy, v dôsledku reflexného dráždenia sliznice ústnej dutiny potravou.
 • Nárazníkové systémy slín: Sliny obsahujú tri nárazníkové systémy - hydrogenuhličitanový, fosfátový a mucín, ktoré neutralizujú kyseliny a prebytočné zásady v kŕmnej dávke. Tým sliny chránia povrch zubov pred poškodením.
 • Termoregulácia: Slinné žľazy majú dôležitú úlohu pri regulácií vody v tele psa. Pri nedostatku vody v tele (dehydratácií) prestáva predovšetkým sekrécia slinných žliaz, čo má za následok vysychanie ústnej a hltanovej sliznice a pocit smädu.
 • Antibakteriálny a antivírusový účinok slín: Niektoré zložky slín (enzým lyzozím, imunoglobulín A...) čiastočne účinkujú proti baktériám a vírusom. Množstvo baktérií sa znižuje aj tým, že sliny pomáhajú očisťovať ústnu dutinu od zvyškov potravy.

Regulácia sekrécie slín

Sekrécia slín (salivácia) je hlavne nepodmienený, ale čiastočne aj podmienený reflexný dej. Podnetom pre vyvolanie podmieneného reflexného vylučovania slín sú hlavne chemické a mechanické zmeny prostredia v ústnej dutine vyvolané potravou pri jej príjme, žuvaní a prehĺtaní. Vzruchy vyvolané dráždením mechanoreceptorov tlakom potravy a chemoreceptorov chuťových pohárikov látkami rozpustenými v slinách sú vedené centrom pre slinenie, ktoré sa nachádza v predĺženej mieche.

Vedeli ste, že: 
 • Vylučovanie slín sa zvyšuje aj bez prijímania potravy, a to reflexne pri zrakových a čuchových vnemoch, ako napríklad po oňuchaní potravy.
 • Sliny predstavujú väčšiu možnosť odparovania a ochladzovania u psov v dôsledku termického polypnoe (zrýchlené dýchanie vplyvom zvýšenej teploty prostredia).
 • Objem slín u psa počas 24 hodín je v priemere 0,6 až 1,2 litra
 • Sliny psa majú pH v rozpätí 7,3 – 7,7.