psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Tenké črevo

Latinský názov: 
Intestinum tenue
Autor článku: 

Tenké črevo psa nadväzuje na pylorus žalúdka. Má veľmi veľký význam, pretože je prispôsobené na trávenie prijatej potravy a vstrebávanie jej základných zložiek vrátane minerálnych látok.
U psa má tenké črevo dĺžku 1,8 – 4,8 m.

Členenie tenkého čreva psa

 • Dvanástnik (duodenum) je prvý úsek tenkého čreva. Vystupuje z pylorickej časti žalúdka, oproti 9. medzirebrovému priestoru. Tvorí 1/10 dĺžky tenkého čreva.
  V tejto časti tenkého čreva vyúsťuje aj žlčovod (ductus choledochus) a taktiež sa tu nachádza pankreatický vývod. V celom priebehu dvanástnika sa nachádzajú špeciálne dvanástnikové žľazy.
 • Lačník (jejunum) je druhý a najdlhší úsek tenkého čreva, ktorý prechádza plynule do bedrovníka. Je zavesený na strope brušnej dutiny dlhým okružím a vytvára početné črevné slučky (6 až 8). Lačník je z pohľadu vstrebávania potravy funkčne najdôležitejším miestom trávenia.
 • Bedrovník (ileum) je posledný, krátky (približne 30 cm) a priamy úsek tenkého čreva, so schopnosťou najväčšej kontrakcie (až na 1/3 pôvodnej dĺžky), čomu zodpovedá aj hrubšia svalová vrstva v porovnaní s ostatnými úsekmi čreva. Bedrovníkovoslepočrevná riasa ho spája so slepým črevom a jej kraniálna hrana určuje hranicu medzi bedrovníkom a lačníkom. Bedrovník psa na rozdiel od ostatných zvierat nevyúsťuje do slepého čreva, ale pokračuje priamo do výstupného kólonu. Spätnému pohybu potravy zabraňuje svalový zvierač bedrovníka (musculus sphincter ilei).

Stena tenkého čreva podobne ako u žalúdka sa skladá zo štyroch vrstiev:

 • sliznice,
 • podslizničného väziva (submukózy)
 • svalovej vrstvy
 • serózy.

Povrch sliznice asi desaťnásobne zväčšujú výbežky – klky (villi) a dvadsaťnásobne mikroklky. Na báze klkov sa nachádzajú Lieberkühnové krypty, v ktorých prebieha intenzívna proliferácia a obnova epitelových buniek. Svalová vrstva je tvorená vnútornou kruhovou a vonkajšou pozdĺžnou vrstvou hladkých svalov.

Vedeli ste, že: 
 • Názov pre úseky čreva - tenké a hrubé črevo je odvodený od pomerov čriev u ľudí - u psov kaliber tenkého a hrubého čreva nie je tak rozdielny ako u človeka.
 • Zásaditý sekrét dvanástnikových žliaz neutralizuje kyslé žalúdočné šťavy, ktoré by mohli poškodiť sliznicu duodéna.