psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Čuch

Čuch psa
Latinský názov: 
Organum olfactus
Autor článku: 

Čuch je u psov najvyvinutejším zmyslom a v ich živote má doležitý význam. Ústroj čuchového zmyslu má svoje sídlo v čuchovej oblasti sliznice nosa, ktorá vystieľa čuchové bludisko. Nachádza v zadnej časti nosovej dutiny a od ostatnej nosovej sliznice sa odlišuje sivou farbou.

Čuchové receptory sú rozptýlené v sliznici nosnej dutiny. Psy majú aj prídavný čuchový orgán tzv. Jacobsonov orgán, ktorý obsahuje čuchový epitel. Jacobsonov orgán pozostáva z párových, dlhých vakov, ktoré ústia v dutine nosnej alebo ústnej.
Nos psov je obyčajne chladný a vlhký. Žľazy v nosnej dutine vylučujú sekrét, v ktorom sa zachytávajú a rozpúšťajú molekuly vzduchu prichádzajúce do kontaktu s epitelovými bunkami vo vnútri nosa.

Pri pokojnom dýchaní vzduch prechádza cez spodný nosový priechod a nedosiahne čuchovú oblasť. Preto pes využíva na maximálnu detekciu pachov tzv. ňuchanie (vetrenie), ktoré predstavuje prerušenie dýchania a je vykonávané pomocou sérii rýchlych a krátkych nádychov a výdychov. Vtedy molekuly pachov dosiahnu čuchovú oblasť, kde prenikajú do receptorov. Tieto interakcie vytvárajú nervové impulzy, ktoré sú prenášané nervovými vláknami do mozgu, ktorý ma veľmi dobre vyvinutý čuchový lalok. Čuchové receptory posielajú impulzy aj do oblasti hypotalamu (časť medzimozgu), ktorý zodpovedá za sexuálne a sociálne správanie psov.

Pes má veľmi dobrú čuchovú pamäť, ktorá sa využíva pri stopovaní ľudí a zvierat. Určitý pach vyvolá u neho i po dlhšej dobe rovnakú reakciu. Čuchom vyhľadáva taktiež potravu, partnera druhého pohlavia… Otupenie čuchovej schopnosti môže nastať po dlhšom pôsobení silných pachov benzínu, karbolu, nikotínu.
Zníženie citlivosti čuchu môže nastať aj pri celkovej únave organizmu, vyčerpanosti, gravidite, pri nádche.

  • Čuch je najdôležitejší zmysel psa. Obrazne povedané, pes "vidí nosom".
  • Nosná dutina psa je vystlaná sliznicou s mnohými záhybmi, ktorej plocha je takmer rovnako veľká ako plocha povrchu psieho tela.
  • Vlhký nos zachytáva väčší počet molekúl ako suchý povrch nosa.
  • Pes dokáže zistiť prítomnosť niektorých látok aj v milionkrát nižšej koncentrácii než človek.
  • Čuchové pole človeka má 3 cm2, nemeckého ovčiaka 160 cm2.
  • Napr. nemecký ovčiak má 220 miliónov čuchových buniek, zatiaľ čo človek iba 5 miliónov.
  • Pes veľmi presne rozozná každého človeka individuálne, pretože ľudský pach je veľmi silný, vyhľadávaný a dráždivý. Prechádza aj cez oblečenie a obuv. Už pár hodín po obutí nových topánok je pes schopný nájsť stopu tejto osoby.
  • Zdrojom pachu psej stopy je pot, ktorý sa vylučuje z potných žliaz na vankúšikoch.