psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Kryptorchizmus u psov

Autor článku: 
Charakteristika ochorenia: 

Kryptorchizmus predstavuje vývojovú vadu, pri ktorej nie je dokončený zostup jedného alebo oboch semenníkov do mieška po pôrode. U psov je obvykle zostup semenníkov do mieška ukončený na 10.-14. deň po pôrode.
Výskyt kryptorchizmu u psov je pomerne častý (1-15 %). Za kryptorchizmus sa považuje ak semenník resp. oba semenníky nezostúpia do mieška do 2. mesiaca po pôrode. Táto anomália má vysokú genetickú predispozíciu.

Podľa lokalizácie nezostúpeného semenníka rozoznávame:

  •  kryptorchizmus inguinálny (semenník ostáva v slabinovom kanáli)
  • abdominálny (semenník ostáva v dutine brušnej). Takýto kryptorchizmus môže byť jednostranný alebo obojstranný. Zaujímavosťou je, že ak sa jedná o jednostranný kryptorchizmus, tak najčastejšie sa jedná o pravý semenník.

U kryptrochidov je častý výskyt nádorových zmien v zadržanom semenníku (vyšší výskyt ako pri zostúpenom semenníku, až 13,6 násobne vyšší) –  a toto riziko sa zvyšuje s pribudajúcim vekom pacienta. Psi s obojstranným kryptorchizmom sú neplodní.
Komplikáciou môže byť torzia semenníkov a už spomínaný výskyt nádorových ochorení semenníkov.            

Príznaky: 

Hmatom (palpačne) je zistená absencia jedného alebo oboch semenníkov v miešku.

Liečba: 

Chirurgická liečba sa veľmi nepoužíva (len v prípade výskytu nádorového ochorenia semenníkov u takýchto pacientov).

Medikamentózna terapia zahŕňa opakovanú aplikáciu testosterónu alebo gonadotropného hormónu (hormón stimulujúci vývoj pohlavných orgánov). Liečba je úspešná u šteniat do veku 4 mesiacov a táto úspešnosť klesá s pribúdajúcim vekom.    

Prevencia: 

Pravidelné veterinárne vyšetrenia zostupu semenníkov u šteniat.