psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Pankreas

Latinský názov: 
Pancreas
Autor článku: 

Podžalúdková žľaza psa - pankreas patrí medzi prídavné žľazy tráviaceho traktu. Nachádza sa v dorzálnej časti mezogastria a mezoduodéne, kaudálne za pečeňou a v blízko kraniálnej časti dvanástnika. Je sivo ružovej (závisí od prekrvenia), lalôčikovitej štruktúry a ma tvar písmena V. Žľaza sa člení na tenký, štíhly pravý lalok pankreasu (lobus pancreatis dexter) a kratší, hrubší a širší ľavý lalok pankreasu (lobus pancreatis sinister), ktoré tvoria ramená. Spája ich telo pankreasu (corpus pancreatis), čím je vytvorený pankreatický uhol. Pravý lalok leží v mezoduodéne pozdĺž pars descendens duodeni a colon ascendens a kaudálnym smerom zasahuje až k slepému črevu. U stredne veľkých psov je dlhý 15 cm, široký 3 cm a hrubý 1 cm. Ľavý lalok leží hlboko v liste veľkej predstierky a je zhruba o 1/3 kratší ako pravý lalok. Telo spája dva laloky pankreasu v uhle asi 45° a je uložený medzi colon transversum a vena portae, pozdĺž pyloru a flexura duodeni cranialis. U väčšiny psov sú vyvinuté dva vývody. Hlavný vývod ústi na veľkej bradavke dvanástnika (papila duodeni major) spoločne s vyústením žlčovodu. Tento vývod u niektorých psov nie je vyvinutý. Prídavný vývod (ductus pancreaticus accessorius) je paradoxne väčší a ústi malej bradavke dvanástnika (papila duodeni minor) o niekoľko cm distálnejšie. Podžalúdková žľaza je podobne ako aj pečeň žľazou s endokrinným vylučovaním. Základnou stavebnou jednotkou exokrinného tkaniva je acinus, tvorený bunkami, ktoré syntetizujú tráviace enzýmy. Exokrinný pankreas vylučuje do dvanástnika pankreatickú šťavu s obsahom inaktívnych prekurzorov tráviacich enzýmov. Tie po svojej aktivácii zabezpečujú trávenie živín v tenkom čreve. Bielkoviny sú štiepené trypsínom, chymotrypsínom, karboxypeptidázou, elastázou, kolagenázou, leucinaminopeptidázou. Tuky sú štiepené lipázou a škroby hydrolizuje α-amyláza. Endokrinné tkanivo je tvorené Langerhansovými ostrovčekmi. V Langerhansových ostrovčekoch sú štyri základné typy buniek s endokrinnou aktivitou:

  • B bunky produkujúce inzulín,
  • A bunky produkujúce glukagón,
  • D bunky produkujúce somatostatin,
  • PP bunky produkujúce pankreatický polypeptid.