psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Pečeň a žlčník

Latinský názov: 
Hepar et vesica fellea
Autor článku: 

Pečeň psa

Pečeň je najväčšia žľaza psieho tela, je červenohnedej farby, tuhej ale krehkej konzistencie. Z hľadiska spôsobu vylučovania sa považuje za exokrinnú aj endokrinnú žľazu. Produktom exokrinnej sekrécie pečeňových buniek je žlč, ktorá sa pomocou vývodných kanálikov dostáva do dvanástnika. Je uložená v ľavej aj v pravej časti bráničnej kupoly pred posledným rebrom. Vývojovo aj funkčne je spojená s tráviacou sústavou.
Základnou stavebnou jednotkou pečene je pečeňový lalôčik (lobulus) päťuholníkovitého tvaru. Funkčnou jednotkou pečene je pečeňový acinus. Na pečeni popisujeme dve plochy – kým parietálna plocha (facies parietalis), prilieha na bránicu, viscerálna plocha (facies visceralis), je v kontakte s orgánmi v kraniálnej časti brušnej dutiny (žalúdok, dvanástnik, pankreas, pravá oblička).
Približne v strede na viscerálnej ploche pečene sa nachádza brána pečene (porta hepatis), ktorou vstupujú vrátnicová žila (vena portae), pečeňová tepna (arteria hepatica), nervy a vývody žlče do pečene.

Medzilalokové zárezy (incisurae interlobares) rozdeľujú pečeň psa na šesť lalokov:

 • mediálny ľavý lalok pečene (lobus hepatis sinister medialis),
 • laterálny ľavý lalok pečene (lobus hepatis sinister medialis),
 • mediálny pravý lalok pečene (lobus hepatis dexter medialis),
 • laterálny pravý lalok pečene (lobus hepatis dexter lateralis),
 • štvorhranný pečeňový lalok (lobus hepatis quadratus),
 • chvostový lalok (lobus caudatus).

Pre každý pečeňový lalok existuje samostatný pečeňový vývod (ductus hepaticus).
Pečeň psa je takmer celá pokrytá pobrušnicou, ktorá sa nazýva tunica seroza – serózny plášť, seróza. Vnútorný obal pečene tvorí väzivové puzdro (Glissonove puzdro).

Žlčník psa

Medzi štvorhranným pečeňovým lalokom a mediálnym pravým lalokom pečene sa nachádza hlboká jama žlčníka (fossa vesica felleae), v ktorej je uložený žlčník.

Zloženie psieho žlčníka

 • dno žlčníka (fundus vesicae felleae),
 • telo žlčníka (corpus vesicae felleae)
 • krčok žlčníka (collum vesicae felleae).

Pokračovaním krčka je vývod žlčníka (ductus cysticus), do ktorého ústia jednotlivé pečeňové vývody a vyústením posledného pečeňového vývodu vznikne žlčovod (ductus choledochus). Vývod žlčníka a žlčovod môžu byť aj zdvojené. Žlčovod vstupuje do dvanástnika 4 – 12 cm od vrátnika, spoločne s vývodom pankreasu, ktorý ale môže u niektorých psov chýbať.

Vedeli ste, že: 
 • Hmotnosť pečene je priemerne 3,3 % zo živej hmotnosti psa.
 • Za hodinu prejde pečeňou 100 litrov krvi.
 • Obsah žlčníka u stredne veľkého psa je 15 ml.