psíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.skpsíčkar.sk

Ústna dutina

Ústna dutina psa
Latinský názov: 
Cavum oris
Autor článku: 

Ústna dutina slúži psovi na prijímanie a predbežné spracovanie potravy.

Ústny otvor (Rima oris) tvorí nielen vstup do ústnej dutiny, ale je aj začiatok tráviacich ciest a je ohraničený horným a dolným pyskom, na ktorých nachádzame hmatové chlpy. U psov sú ústa široko rozoklané, nakoľko sa jedná o mäsožravca, ktorý potrebuje korisť pri love pridržať a po ulovení ju potrhať na menšie kusy.

Ohraničenie ústnej dutiny

 • Líca (Buccae) predstavujú ohraničenie ústnej dutiny psa z bočných strán. Ich povrch je z vnútornej strany tvorený sliznicou, z vonkajšej strany sú pokryté srsťou. Sliznica líc je u zdravého psa vždy ružová, miestami môže byť u niektorých psov aj pigmentovaná (tmavo sfarbená).
 • Tvrdé podnebie (Palatum durum) tvorí strop vlastnej ústnej dutiny psa a na zadnom okraji prechádza do mäkkého podnebia. Je tvorené nepravidelne pigmentovanou sliznicou, ktorá vytvára vypuklé riasy (Rugae palatinae) v počte 6-10.
 • Mäkké podnebie (Palatum molle)sa taktiež podieľa na ohraničení ústnej dutiny. Je to mäkká, silná a relatívne krátka štruktúra tvorená sliznicou, obsahujúca svaly. Odstupuje zo zadného okraja tvrdého podnebia a oddeľuje nosohltan od ústnej časti hltana. Uplatňuje sa pri prehĺtaní a bráni návratu prehltnutej potravy späť nosom. Horná plocha je krytá jemnou nosovou sliznicou, dolná zase sliznicou ústnej dutiny. Skracovanie a zdvíhanie mäkkého podnebia zabezpečujú svaly.
  Jazyk (Lingua) spolu so spodinou ústnej dutiny tvoria spodné ohraničenie.

Časti ústnej dutiny psa

 • Zuby (dentes),
 • Slinné žľazy (glandulae oris).
 • Ďasná (gingivae) - predstavujú sliznicu, ktorá kryje kostné výbežky tvoriace zubné lôžka. Medzi krčkami jednotlivých zubov vytvára ďasno medzizubné papily (papillae interdentales). Okolo krčka zuba (cervix dentis) tak ďasno vytvára priliehajúci val, ktorý uzatvára vstup do zubného lôžka. Farba ďasien u zdravého psa je vždy ružová.. Na ďasnách sa pri klinickom vyšetrení zisťuje tzv. čas kapilárneho návratu, ktorý je u psa do 2 sekúnd.
 • Jazyk (lingua) - svalový orgán pokrytý sliznicou , uložený na spodine ústnej dutiny. Slúži ako pomocný orgán pri žuvaní, hltaní a u psa je dôležitý aj pri prijímaní tekutín. Posúva potravu smerom ku črenovým zubom (premoláry) a stoličkám (moláry) a slúži ako piest, ktorým je sústo zatláčané cez hltan do pažeráka. Jazyk tiež slúži ako pomocný orgán hlasu. Drsný povrch jazyka vytvárajú početné výbežky (nitkovité bradavky). Tieto bradavky napomáhajú posunu potravy cez hltan do pažeráka a slúžia aj k starostlivosti o vlastnú srsť alebo srsť mláďat. Procesu trávenia napomáhajú rovnako aj chuťové poháriky na povrchu jazyka schopné reagovať na rôzne chuťové podnety, ktoré sú umiestnené na povrchu jazyka v hradených bradavkách (Papillae vallatae) a hubovitých bradavkách (Papillae fungiformes) psa.
Vedeli ste, že: 
 • Psy môžu mať v ústnej dutine pigmentovanú sliznicu (tmavo sfarbenú).
 • Chrápanie a chrčanie psov môže súvisieť s dĺžkou mäkkého podnebia. Niektoré plemená (napr. Cavalier King Charles španiel) môžu mať zdravotné problémy súvisiace s predĺženým mäkkým podnebím.
 • U psa plní jazyk najdôležitejšiu úlohu pri termoregulácii (ochladzovaní). Po fyzickej námahe alebo pri zvýšenej teplote okolitého prostredia sa jazyk natiahne v dôsledku zvýšeného prietoku krvi v ňom. Jazyk visí von z papule psa, rýchle a plytké dýchanie spôsobuje vlhkosť na vyplazenom jazyku, a tak sa krv ktorá jazykom preteká ochladzuje.
 • Na hornej ploche (chrbát jazyka) psa sa nachádza stredová brázdička (Sulcus medianus linguae), ktorá sa vyskytuje len u mäsožravcov.
 • Jazyk je možné mikroskopicky rozlíšiť od ostatných svalových tkanív, pretože obsahuje svalové vlákna orientované troma smermi. Táto priestorová orientácia svalových vláken dodáva jazyku jeho veľkú pohyblivosť.
 • Najdlhší jazyk na svete má pekinský palácový psík Puggy, dĺžka jeho jazyka je 11,43cm.